Πλαίσιο: Πωλήσεις 137,5 εκατ. ευρώ το Α' εξάμηνο

Πλαίσιο: Πωλήσεις 137,5 εκατ. ευρώ το Α' εξάμηνο

Iσχυρή κεφαλαιακή βάση με ίδια κεφάλαια σταθερά σε επίπεδο άνω των 90 εκατ. ευρώ.

Σταθερό όγκο πωλήσεων στα 137,5 εκατ. ευρώ παρουσίασε η εταιρεία «Πλαίσιο Computers AEBE», το πρώτο εξάμηνο του 2019, από 137 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 0,4%, ενώ παράλληλα εμφάνισε βελτίωση του μικτού κέρδους (+3,2%, στα 29,3 εκατ. ευρώ).

Παράλληλα, η εταιρεία σημείωσε υποχώρηση των κερδών πριν και μετά από τη φορολογία στα 0,5 εκατ. ευρώ και 0,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, λόγω της αύξησης των χρηματοοικονομικών εξόδων και από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ 16), αλλά με προσαρμοσμένο EBITDA ελαφρά ανοδικό στα 2,8 εκατ. ευρώ από 2,7 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων, η «Πλαίσιο Computers» ανακοίνωσε υψηλή ταμειακή ρευστότητα στα επίπεδα των 30 εκατ. ευρώ και θετική καθαρή ρευστότητα στα 13,1 εκατ. ευρώ, «παρά τις υψηλές επενδύσεις για νέα καταστήματα και τη δραστηριοποίηση στην αγορά των λευκών συσκευών, το τελευταίο έτος».

Τέλος, η εταιρεία εμφάνισε ισχυρή κεφαλαιακή βάση με ίδια κεφάλαια σταθερά σε επίπεδο άνω των 90 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ