Βραχυκύκλωμα για τα κέρδη της ΔΕΗ

Βραχυκύκλωμα για τα κέρδη της ΔΕΗ

Με ζημιές προ φόρων 233 εκατ. ευρώ, από ζημιές 18,7 εκατ. πέρυσι έκλεισε το πρώτο της τρίμηνο η ΔΕΗ επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για οικονομική αιμορραγία. 

Σε επίπεδο προ φόρων τόκων και αποσβέσεων η εταιρεία ανακοίνωσε ζημιές 51,3 εκατ. έναντι κερδών 1571, εκατ. πέρυσι.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 21,6% ή 211,6 εκατ. ευρώ που όπως αναφέρει η ΔΕΗ οφείλονται κυρίως στις αυξημένες δαπάνες ενεργειακού ισοζυγίου.

Το συνολικό χρέος της ΔΕΗ στο τέλος Μαρτίου 2019 ήταν στα 4,2 δισ. από 4 δισ. στο τέλος του 2018.

Το μερίδιο της ΔΕΗ μειώθηκε σε 77,1% από 83,8% στο πρώτο τρίμηνο του 2018 και οι πωλήσεις της εταιρείας μειώθηκαν κατά 6,2%.

Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 76,6% τον Μάρτιο του 2019 από 82,7% τον Μάρτιο του 2018, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 97,7% στην Υψηλή Τάση, 53,6% στη Μέση Τάση και 80,2% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 96,8%, 65,2% και 86,8%τον Μάρτιο του 2018αντίστοιχα.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (χωρίς τις υπό αποεπένδυση θυγατρικές Μελίτης και Μεγαλόπολης) κάλυψαν το 42,4% της συνολικής ζήτησης στη χώρα το α ́ τρίμηνο2019(38,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α ́ τρίμηνο του 2018ήταν 47,8% (44,8% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Η παραγωγή της ΔΕΗ ήταν μειωμένη κατά 6,6% στις 6.285GWh έναντι 6.731GWh πέρυσι.

Συγκεκριμένα η παραγωγή:

  • από τις λιγνιτικές μονάδες μειώθηκε κατά 16,6%, ή κατά 481 GWh
  • από τις μονάδες φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 68,6%, ή κατά 778 GWh
  • από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς μειώθηκε κατά 46,6% ή κατά 784 GWh καθώς το α ́ τρίμηνο του 2019 η εισροή υδάτων στους ταμιευτήρες ήταν πολύ χαμηλή.Για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της η ΔΕΗ προέβη σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 5.257 GWh, αυξημένες κατά 4%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ