PwC Ελλάδας: Ανοιχτός διάλογος μεταξύ Προέδρων Ελεγκτικών Επιτροπών ναυτιλιακών εταιρειών

Εκδήλωση για την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης

PwC Ελλάδας: Ανοιχτός διάλογος μεταξύ Προέδρων Ελεγκτικών Επιτροπών ναυτιλιακών εταιρειών

Η εκδήλωση με τίτλο “ Audit Committee Effectiveness: Going from Good to Great” πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα

Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο των Ελεγκτικών Επιτροπών στην εδραίωση αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης, η PwC Ελλάδας προσκάλεσε Προέδρους Ελεγκτικών Επιτροπών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Η εκδήλωση με τίτλο “ Audit Committee Effectiveness: Going from Good to Great” πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα.

Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων κινδύνων και συνεχόμενων κανονιστικών αλλαγών. Συνεπώς, η εταιρική κουλτούρα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με τις Ελεγκτικές Επιτροπές να επιβλέπουν εξαιρετικά περίπλοκα θέματα. Παράλληλα, ο όγκος δουλειάς τους συνεχώς αυξάνεται ενώ πολλές από αυτές προβληματίζονται σχετικά με την υιοθέτηση της σωστής προσέγγισης που θα τις βοηθήσει να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.

Η Santos Equitz, Shipping Industry Leader, PwC Greece και ο Σωκράτης Λεπτός-Μπούρτζη, Global Shipping and Ports Leader, PwC, ανέπτυξαν την ατζέντα της συνάντησης γύρω από θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για τις ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, η συνάντηση έδωσε τη δυνατότητα στους Προέδρους των Ελεγκτικών Επιτροπών να συζητήσουν ανοιχτά τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα, να ανταλλάξουν απόψεις με τους ειδικούς της PwC και να θέσουν στο τραπέζι σημαντικούς προβληματισμούς που συνδέονται με την ατζέντα των Ελεγκτικών Επιτροπών. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα όπως η επιρροή της εταιρικής κουλτούρας στην εταιρική διακυβέρνηση και η θέση των Ελεγκτικών Επιτροπών σε αυτή, η επίβλεψη των διαδικασιών προσδιορισμού και διαχείρισης κινδύνων και πρακτικές συμβουλές που ενισχύουν το έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι Πρόεδροι των Ελεγκτικών Επιτροπών μοιράστηκαν με τους συναδέλφους τους βέλτιστες πρακτικές με στόχο την επίτευξη αποτελεσματικότερης λειτουργίας των ελεγκτικών επιτροπών στην εξάσκηση εταιρικής διακυβέρνησης και αντάλλαξαν απόψεις για τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Βάσει της συζήτησης η αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο συνεχίζει να απασχολεί πολλές εταιρείες και η εποπτεία τους είναι αρκετά δύσκολη για τα διοικητικά συμβούλια.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η συνάντηση ήταν ουσιαστική καθώς έθεσε το υπόβαθρο για τη συζήτηση θεμάτων υψηλής σημασίας για τις Ελεγκτικές Επιτροπές. Επιπλέον, έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες για έναν παραγωγικό διάλογο στο πλαίσιο του οποίου ακούστηκαν διαφορετικές και ενδιαφέρουσες απόψεις, υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την ενίσχυση του έργου των Επιτροπών.

Η Santos Equitz, Shipping Industry Leader, PwC Ελλάδας σχολίασε:

“ Η ιδέα μας ήταν απλή - θέλαμε να φέρουμε κοντά τους Προέδρους Ελεγκτικών Επιτροπών ναυτιλιακών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ προσφέροντας τους τη δυνατότητα να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να συζητήσουν ανοιχτά τις ιδέες τους σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ελεγκτικές Επιτροπές. Πιστεύουμε ότι η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα προς συζήτηση παγκοσμίως και σίγουρα καίριο για τις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες. Είναι επίσης σημαντική η δέσμευση των Ελεγκτικών Επιτροπών αναφορικά με την αναγνώριση, αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των ρίσκων και το να έχουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των διοικητικών συμβουλίων για την επόπτευση των εταιρικών κινδύνων. Μία προσεκτική προσέγγιση στην επόπτευση του κινδύνου μπορεί να επιφέρει πραγματική αξία σε μία εταιρεία και τους μετόχους της.”

Ο Μάριος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Ελλάδας σχολίασε:
“ Η καλή εταιρική διακυβέρνηση στηρίζεται στην αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής επιτροπής. Για να μπορέσουν οι ελεγκτικές επιτροπές να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στον ρόλο τους, θα χρειαστεί να διαχειριστούν μία σειρά από ασταθείς παράγοντες αλλά και να λειτουργήσουν μέσα σε μία κουλτούρα διαφάνειας και εμπιστοσύνης η οποία ενθαρρύνει τον ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο. Οι εταιρείες εκείνες που έχουν ήδη εδραιώσει μια καλή εταιρική κουλτούρα θα ενισχύσουν τον ρόλο των Ελεγκτικών Επιτροπών και θα τις βοηθήσουν να βρουν τη θέση τους δίπλα στα Διοικητικά Συμβούλια. Πέραν τούτου, είναι πολύ σημαντικό όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να λειτουργούν με ακεραιότητα, διαφάνεια και αξιοπιστία”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ