Με 14,42% η Massar Investments στην Forthnet

Με 14,42% η Massar Investments στην Forthnet

Μεταβολή του ποσοστού της Massar ανακοίνωσε η Forthnet.

Η Forthnet ανακοίνωσε, κατόπιν της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας σε νέες μετοχές της και της εισαγωγής αυτών των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ότι σύμφωνα με την από 11.04.2019 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία, η MASSAR INVESTMENTS LLC, η οποία ελέγχεται από τον κ. Abdulaziz Al Ghurair, κατέχει άμεσα 24.887.736 δικαιώματα ψήφου.

Τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου, αντιστοιχούν σε ποσοστό 14,421% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ