Το σχέδιο για τη διάσωση της ΔΕΗ

Τι προβλέπει το πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο που εκπόνησε η McKinsey.

Το σχέδιο για τη διάσωση της ΔΕΗ


Παρεμβάσεις στις δραστηριότητες της ΔΕΗ προκειμένου η εταιρεία να διαφύγει τον κίνδυνο κατάρρευσης περιλαμβάνει το πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο που εκπόνησε η McKinsey.

To business plan εστιάζει στις προκλήσεις και τα στοιχήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επιχείρηση στο νέο περιβάλλον της αγοράς και στις νέες συνθήκες που θα διαμορφωθούν, μετά την πώληση του 40% των λιγνιτών αλλά και την αναγκαστική μείωση του μεριδίου αγοράς, στο πλαίσιο των όσων έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές.

Mε βάση τα όσα περιλάμβανε το προσχέδιο του στρατηγικού πλάνου της McKinsey οι 5 βασικές προκλήσεις για την επόμενη ημέρα της ΔΕΗ αφορούν:

Πρώτον, στην ενίσχυση των εσόδων και της κερδοφορίας από τα τιμολόγια

Δεύτερον, στην αξιοποίηση των εσόδων της αποεπένδυσης και στο άνοιγμα της εταιρείας σε νέες δραστηριότητες, με έμφαση κυρίως στις ΑΠΕ, προκειμένου να υποκατασταθούν οι απώλειες από την υποχρεωτική μείωση του μεριδίου αγοράς στον ηλεκτρισμό.

Τρίτον, στην επίλυση της δύσκολης εξίσωσης που προκύπτει από τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας, η οποία επίσης επηρεάζεται από την υποχώρηση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας. Για να είναι βιώσιμη η ΔΕΗ εκτιμάται ότι θα πρέπει να βελτιώσει τα λειτουργικά της κέρδη ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τους τόκους και να καλύψει τις αποσβέσεις της.

Τέταρτον, με τον κύκλο εργασιών ήδη να δέχεται πιέσεις καθώς η ΔΕΗ χάνει μερίδια αγοράς στην προμήθεια από το άνοιγμα της αγοράς και την είσοδο νέων προμηθευτών, η εταιρεία καλείται να αντιμετωπίσει θέματα όπως ο μεγάλος αριθμός του προσωπικού σε συνδυασμό με τον υψηλό ηλικιακό μέσο όρο, που σημαίνει ότι υπάρχει όχι μόνο ανάγκη μείωσης αλλά και ανανέωσης.

Πέμπτον, το στρατηγικό πλάνο τουλάχιστον στο προσχέδιο που είχε διαρρεύσει, περιλάμβανε προβλέψεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της λειτουργίας της ΔΕΗ και της μείωσης του λειτουργικού κόστους ανά τομέα δραστηριότητας της εταιρείας (παραγωγή, ορυχεία, εμπορία και διανομή).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ