ΔΕΗ: Υπέγραψε δανειακή σύμβαση 45 εκατ. με ΕΤΕπ

ΔΕΗ: Υπέγραψε δανειακή σύμβαση 45 εκατ. με ΕΤΕπ

Τη δεύτερη δανειακή σύμβαση ύψους 45 εκατ. ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο πλαίσιο συνολικής χρηματοδότησης 85 εκατ. ευρώ  υπέγραψε η ΔΕΗ.

Η ΕΤΕπ θα χρηματοδοτήσει 50% των επενδύσεων για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος και την καλύτερη παροχή ανανεώσιμης ενέργειας από το εθνικό δίκτυο.

Ο Όμιλος ΔΕΗ όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση της Επιχείρησης, διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο, υποστηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε έργα μεγάλης σημασίας για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας και το περιβάλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ