ΔΕΗ: Υπέγραψε δανειακή σύμβαση 45 εκατ. με ΕΤΕπ

ΔΕΗ: Υπέγραψε δανειακή σύμβαση 45 εκατ. με ΕΤΕπ

Τη δεύτερη δανειακή σύμβαση ύψους 45 εκατ. ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο πλαίσιο συνολικής χρηματοδότησης 85 εκατ. ευρώ  υπέγραψε η ΔΕΗ.

Η ΕΤΕπ θα χρηματοδοτήσει 50% των επενδύσεων για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος και την καλύτερη παροχή ανανεώσιμης ενέργειας από το εθνικό δίκτυο.

Ο Όμιλος ΔΕΗ όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση της Επιχείρησης, διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο, υποστηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε έργα μεγάλης σημασίας για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας και το περιβάλλον.