Αναζητείται σύμβουλος από το Υπερταμείο

Σκοπός του να βρει τα ακίνητα – φιλέτα του δημοσίου

Αναζητείται σύμβουλος από το Υπερταμείο

 

Διαγωνισμό για την πρόσληψη εξειδικευμένου συμβούλου που εντός διμήνου θα αναζητήσει ακίνητα του Δημοσίου τα οποία δεν έχουν περιέλθει στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) διενεργεί η διοίκηση του υπερταμείου.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων να αναλάβουν το ρόλο του συμβούλου πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως της 5 Ιανουαρίου.

Η δράση αφορά αξιοποιήσιμα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία υπουργείων, οργανισμών και άλλων κρατικών φορέων. Τα ακίνητα που θα επιλέξουν ο σύμβουλος και το υπερταμείο θα πρέπει να μεταφερθούν στην ΕΤΑΔ προς εκμετάλλευση.

Οι εμπλεκόμενοι κρατικοί φορείς οφείλουν να συγκροτήσουν και να υποβάλουν καταλόγους ακινήτων στην ειδική επιτροπή για την καταγραφή τους και μεταφορά τους στο υπερταμείο. Η συμφωνία με τους δανειστές έχει ως προθεσμία για τη μεταφορά του α΄ πακέτου τέτοιων ακίνητων τα τέλη Μαρτίου.

Η αναζήτηση και ο εντοπισμός τους θα βασιστούν σε συγκεκριμένα κριτήρια εμπορικότητας που τα καθιστούν κατάλληλα προς αξιοποίηση.

Οι βασικότερες πηγές προέλευσης του χαρτοφυλακίου είναι: • Ακίνητα καταχωρισμένα με ιδιοκτήτη το Δημόσιο στο Κτηματολόγιο. • Ακίνητα που περιλαμβάνονται σε βάσεις δεδομένων διαφορετικών υπουργείων. • Ακίνητα που περιλαμβάνονται σε παλαιότερη μελέτη αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. • Ακίνητα καταχωρισμένα ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» στο Κτηματολόγιο.