Το κλίμα αλλάζει οι τρικοποδιές στην επιχειρηματικότητα μένουν

Το κλίμα αλλάζει οι τρικοποδιές στην επιχειρηματικότητα μένουν

Η έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις μεταβολές στις απόψεις των συμβούλων μάνατζμεντ όσον αφορά τα κυριότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση

Νέα θεαματική βελτίωση των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το επόμενο δωδεκάμηνο κατεγράφη το τρίτο τρίμηνο του 2017. Συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης GMCCI, στο πλαίσιο της τριμηνιαίας έρευνας που καταρτίζει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ), ο οποίος προκύπτει ως ο μέσος όρος των δεικτών GMCCI Οικονομική Συγκυρία και GMCCI Παραγωγικοί Συντελεστές, αυξήθηκε στο 14,2% από 6,4% που ήταν στο τέλος του προηγουμένου τριμήνου. Σημειώνεται ότι τα τελευταία έξι τρίμηνα καταγράφεται ανάκαμψη της αισιοδοξίας, η οποία μάλιστα έχει γίνει εντονότερη τα δύο τελευταία τρίμηνα, σύμφωνα με τον ΣΕΣΜΑ.

Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας ο πρόεδρος του ΣΕΣΜΑ, Βασίλης Ρεγκούζας, «τα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας τα τελευταία τρίμηνα επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης και εξόδου από τη μεγαλύτερη κρίση στη μεταπολεμική ιστορία της. Αυτό που πρέπει τώρα να εξασφαλιστεί είναι η σταθεροποίηση και ενίσχυση της πορείας ανάπτυξης με τη διαφύλαξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας και με την εξάλειψη των αναίτιων πολιτικών και άλλων παρεμβάσεων που θέτουν φραγμούς στην επενδυτική δραστηριότητα. Παράλληλα, θα πρέπει να εξομαλυνθούν-εξαλειφθούν έγκαιρα οι περιπτώσεις υπερφορολόγησης που επίσης επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και εμποδίζουν την ανάπτυξη. Ας μη χαθεί και αυτή η ευκαιρία».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ανοδική πορεία του δείκτη GMCCI Οικονομική Συγκυρία είχε ξεκινήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2016 και συνεχίστηκε τα επόμενα τρία. Η περίοδος αυτή είναι η μακρότερη συνεχούς βελτίωσης των προδοκιών που έχει καταγραφεί από την αρχή του 2014, όταν έγινε η πρώτη έρευνα του ΣΕΣΜΑ.

Ο μέσος όρος της διαφοράς των «θετικών» και «αρνητικών» προβλέψεων για τις μεταβλητές του GMCCI - Οικονομική Συγκυρία (ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, ανεργία, ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, εξαγωγές και ποσοστό μεβολής του γενικού επιπέδου των τιμών) αυξήθηκε ξανά από 17,3% στο τέλος Ιουνίου σε 25,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Υπογραμμίζεται ότι η τιμή του δείκτη κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 ήταν -7,6%, δηλαδή περισσότερες επιχειρήσεις προέβλεπαν επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών από όσες προσδοκούσαν βελτίωση. Η νέα θετική αυτή εξέλιξη σχετίζεται, σύμφωνα με τον ΣΕΣΜΑ, με τη βελτίωση των βασικών οικονομικών μεγεθών, που δημιουργεί προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Μεγαλύτερη αισιοδοξία καταγράφηκε για όλες τις μεταβλητές που απαρτίζουν το δείκτη.

Επίσης, βελτίωση καταγράφηκε στο δείκτη GMCCI-Παραγωγικοί Συντελεστές το τρίτο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της διαφοράς «θετικών» και «αρνητικών» προβλέψεων για τις μεταβλητές του δείκτη (ανθρώπινο δυναμικό, συνθήκες χρηματοδότησης, δημόσιες υποδομές, επιχειρηματικότητα και θεσμικό πλαίσιο) έγινε θετικός μετά από δέκα τρίμηνα. Σύμφωνα με ον ΣΕΣΜΑ, οι σύμβουλοι μάνατζμεντ έγιναν περισσότερο αισιόδοξοι για την πορεία των παραγωγικών συντελεστών κατά το επόμενο δωδεκάμηνο. Η μεγαλύτερη αισιοδοξία αφορά στις εκτιμήσεις για την πορεία όλων των μεγεθών που περιέχονται στον δείκτη. Η μεγαλύτερη διαφορά προέκυψε στις προσδοκίες για την επιχειρηματικότητα.

Η άνοδος του GMCCI-Παραγωγικοί Συντελεστές συνδέεται με τη μεγαλύτερη αισιοδοξία που επικρατεί για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τον ΣΕΣΜΑ, η βελτίωση των εν γένει οικονομικών συνθηκών, ιδιαίτερα των επενδύσεων, συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας των συντελεστών της παραγωγής και αντιστρόφως.

Όσον αφορά στους ανασχετικούς παράγοντες στην επιχειρηματική δράση, η έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις μεταβολές στις απόψεις των συμβούλων μάνατζμεντ όσον αφορά τα κυριότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση. Η κατάταξή τους παραμένει σχεδόν η ίδια με αυτή που είχε προκύψει στις προηγούμενες έρευνες. Στις τρεις πρώτες θέσεις εμφανίζονται η έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού συστήματος, η υψηλή φορολογία και η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Σκορ υψηλότερο του 4, σε κλίμακα 1-5, είχαν επίσης η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η ασυνέχεια στη λειτουργία του κράτους, η παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Πρέπει να σημειωθεί για μία ακόμη φορά η χαμηλή θέση που έχουν οι ελλείψεις σε καταλλήλως εκπαιδευμένο προσωπικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ