«Απογειώθηκαν» τα κέρδη της Fraport

Τι έδωσε την ώθηση στην γερμανική εταιρεία

«Απογειώθηκαν» τα κέρδη της Fraport

Η ανάληψη των 14 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων έδωσε ώθηση στα έσοδα και τις ταμειακές ροές του ομίλου της γερμανικής Fraport.  Υπενθυμίζεται ότι η Fraport ανέλαβε στις 11 Απριλίου τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια.

Η ελληνική θυγατρική της (Fraport Greece) εμφάνισε έσοδα 58,2 εκ. ευρώ και λειτουργικά έξοδα 33 εκ. ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 25,2 εκ. ευρώ το 1ο εξάμηνο ενώ η εταιρεία κατέγραψε ζημιές 3,6 εκ. ευρώ.

Σε επίπεδο ομίλου, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,7% και ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο που αποδίδεται στην αύξηση της επιβατικής κίνησης, τα έσοδα από πώληση ακινήτων και την Ελλάδα.

Το EBITDA του ομίλου Fraport αυξήθηκε κατά 11% και ανέβηκε στα 420 εκ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν στα 136,9 εκ. ευρώ από 37,2 εκ. το ίδιο διάστημα το 2016.

Οι καθαρές ταμειακές ροές του ομίλου αυξήθηκαν κατά 48,8 εκ. ευρώ στα 198,1 εκ. λόγω της συνεισφοράς της ελληνικής θυγατρικής και των χαμηλότερων φόρων εισοδήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ