Πηγές εσόδων εκτός Ελλάδας αναζητεί η «Νίκας»

Αλλαγή μείγματος πωλήσεων ψάχνει η εταιρεία

Πηγές εσόδων εκτός Ελλάδας αναζητεί η «Νίκας»

Αλλαγή της υφιστάμενης εικόνας με βάση την οποία οι πωλήσεις εντός των τειχών ξεπερνούν το 95% των συνολικών εσόδων, θέλει να επιτύχει η διοίκηση της Νίκας όπως προκύπτει από τα όσα αναφέρονται στο πληροφοριακό δελτίο υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης. Εκτός από υφιστάμενη δραστηριότητα σε Κύπρο, Ρουμανία, Γερμανία και Βουλγαρία η εταιρεία θα αναζητήσει και άλλα ανοίγματα είτε σε συγκεκριμένες είτε και σε άλλες χώρες.

Από την Κύπρο ξεκινά η προσπάθεια ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εξαγωγών της Νίκας καθώς, όπως επισημαίνεται στο πληροφοριακό δελτίο υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, η διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας των προϊόντων της αλλαντοβιομηχανίας αποτελεί μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων στον αναπτυξιακό σχεδιασμό για την επόμενη μέρα της εταιρείας. Όπως αναφέρεται στο δελτίο, γίνεται προσπάθεια για είσοδο των προϊόντων σε αγορές εκτός Ελλάδος, προσπάθεια που ήδη έχει αρχίσει με την είσοδο της Νίκας στην αγορά της Κύπρου και τη διερεύνηση εισόδου των προϊόντων στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Να σημειωθεί ότι ο όμιλος Νίκας δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία και Κύπρο, διατηρώντας ωστόσο χαμηλή εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία το 2016 δεν ξεπέρασε το 1,6% της συνολικής αξίας πωλήσεων. Η δραστηριότητα στην Ελλάδα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών εσόδων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τη χρήση 2015 κατέχει το 94,77% και για τη χρήση 2016 το 98,4% των συνολικών εσόδων αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα της μείωσης των πωλήσεων στις λοιπές χώρες, κυρίως λόγω της παύσης της εμπορικής δραστηριότητας στην αγορά της Βουλγαρίας από τον Ιούνιο του 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ