Οι business των 11 δισ. της Intrakat

Το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας με ορίζοντα πενταετίας

Οι business των 11 δισ. της Intrakat

Σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταφορές και διαχείριση αποβλήτων θα επεκταθεί εντός της επόμενης πενταετίας η Intrakat, δηλαδή έργα συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ. Η εταιρεία επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή εξειδίκευση στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα συγχρηματοδοτούμενα πρότζεκτ, ΣΔΙΤ καθώς και παραχωρήσεις.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία διεκδικεί νέα έργα υποδομών μέσω του προγράμματος ΣΕΣ και του σχεδίου Junker, και συγκεκριμένα έργα ύψους 11 δισ. ευρώ που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την προώθηση συνδυασμένων μεταφορών, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ολοκλήρωση εθνικών δικτύων, την αναβάθμιση λιμένων και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Άλλωστε πριν λίγο καιρό έγινε η επίσημη έναρξη των εργασιών, με τον προϋπολογισμό του έργου να φθάνει τα 36,2 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του απαιτεί περίπου δύο χρόνια και η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τη λειτουργία της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων, δυναμικότητας 63.000 τόνων απορριμμάτων (ανά έτος), στο πλαίσιο των όρων της σύμβασης, για 25 έτη μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Στο μέτωπο των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2016 ο κύκλος εργασιών της Intrakat ανήλθε σε 182,4 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 23,6% σε σχέση με το 2015. Το 86% του κύκλου εργασιών προήλθε από τα κατασκευαστικά έργα και το υπόλοιπο από έργα τηλεπικοινωνιακών υποδομών και μεταλλικών κατασκευών. Το προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα έκτακτα αποτελέσματα 4,3 εκατ. ευρώ της χρήσης, ανήλθε σε 16,7 εκατ. ευρώ, έναντι 12,7 εκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Οσον αφορά την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, τα κεφάλαια που θα προκύψουν θα εξυπηρετήσουν τη χρηματοδότηση των ταμειακών αναγκών που προκύπτουν από την ανάληψη νέων κατασκευαστικών έργων που έχει αναλάβει πρόσφατα η Intrakat (Fraport, ΣΔΙΤ Σερρών), καθώς και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα του real estate.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3,051 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί με έκδοση 2.243.383 νέων μετοχών και τιμή διάθεσης 1,36 ευρώ ανά μετοχή.

Η έκδοση θα γίνει με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων και θα καλυφθεί από τη μητρική Intracom Holdings έναντι ισόποσης κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων της θυγατρικής προς τη μητρική.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ