Εκτοξεύονται τα κέρδη των λιμανιών, ήρθε η ώρα της πώλησης

Εκτοξεύονται τα κέρδη των λιμανιών, ήρθε η ώρα της πώλησης
Βελτίωση της κερδοφορίας των 10 περιφερειακών λιμένων, στα οποία το ΤΑΙΠΕΔ είναι ο μοναδικός μέτοχος, καταγράφηκε το 2016.

Η αύξηση των δεικτικών κερδοφορίας, σύμφωνα με το Ταμείο, συνιστά αποτέλεσμα της ορθής διαχείρισης, της περιστολής του κόστους, της βελτιστοποίησης των λειτουργιών και της εφαρμογής καλών πρακτικών διοίκησης.

Ενδεικτικά, εξαιρουμένου του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ), ο μέσος όρος αύξησης των κερδών διαμορφώθηκε στο 112%.

Σημειώνεται ότι ο ΟΛΠΑ εμφάνισε σημαντική αύξηση κερδών για το 2016, η οποία ωστόσο οφείλεται στην καταγραφή λογιστικών εγγραφών παγίων στοιχείων το έτος 2015, όταν και ο Οργανισμός παρουσίασε ζημία 12,3 εκατ. ευρώ.

Μεγάλη αύξηση εσόδων παρουσιάζουν ορισμένα από τα περιφερειακά λιμάνια με πρωταθλητή τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου (30%). Τη μεγαλύτερη αύξηση κύκλου εργασιών παρουσίασε ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας με 91%, ενώ ακολουθεί ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας με 36,56%.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν του Οργανισμούς Λιμένος Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας, Ραφήνας και Αλεξανδρούπολης.

Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

ΦΟΡΕΑΣΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016-2015
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.5.627.710,00 €25,80%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.3.745.322,00 €36,56%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.5.590.380,00 €-3,81%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.7.083.821,00 €-15,49%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.3.860.032,00 €91,00%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.4.533.108,00 €14,92%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΕ3.647.500,00 €-0,16%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΕ (*)5.464.887,00 €-5,01%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΕ2.310.640,00 €4,15%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜEΝΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε.978.568,00 €21,93%
ΠΗΓΗ: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2016, ΔΛΠ

Όσον αφορά στα κέρδη, εξελίχθηκαν ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣΚΕΡΔΗ 2016ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΡΔΩΝ 2016-2015
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.1.348.594,00 €12%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.1.365.635,00 €86%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.1.747.965,00 €15%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.2.417.391,00 €107%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.1.596.243,00 €370%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.1.923.665,00 €222%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΕ788.899,00 €-21%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΕ (*)110.949,00 €11262%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΕ353.089,00 €59%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜEΝΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε.144.081,00 €159%
ΠΗΓΗ: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2016, ΔΛΠ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ