Τιτάν: Βελτιώθηκαν τα οικονομικά μεγέθη το α΄ τρίμηνο

Τιτάν: Βελτιώθηκαν τα οικονομικά μεγέθη το α΄ τρίμηνο
Βελτίωση εμφάνισαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Τιτάν, στο α’ τρίμηνο του 2017, χάρη στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της αγοράς των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημιές 3,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 18,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Σε προ φόρων επίπεδο, οι ζημιές ανήλθαν σε 700.000 ευρώ από 25 εκατ. ευρώ πέρυσι. Την ίδια ώρα, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 18% στα 51,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών διευρύνθηκε κατά 7,1% στα 361,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, όλοι οι γεωγραφικοί τομείς εμφάνισαν υψηλότερους όγκους πωλήσεων, εκτός της Ελλάδας, η οποία παρέμεινε στάσιμη σε χαμηλά επίπεδα. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 361,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,1% σε σύγκριση με πέρυσι. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 18% στα 51,1 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εμφάνισαν ζημίες 3,9 εκατ. ευρώ κατά το -παραδοσιακά αδύναμο- χειμερινό τρίμηνο, έναντι ζημιών 18,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Η αμερικανική αγορά αποτελεί και το 2017 τον κύριο χώρο ανάπτυξης του Ομίλου. Η αύξηση της ζήτησης για δομικά υλικά, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα επενδύσεων του Ομίλου έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση των επιδόσεων και της κερδοφορίας, καθώς τα εργοστάσια τσιμέντου και οι μονάδες παραγωγής καθετοποιημένων προϊόντων λειτουργούν σε υψηλά επίπεδα παραγωγής.

Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση 26,9% το 1ο τρίμηνο 2017 και ανήλθε σε 221,2 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 34,1 εκατ. ευρώ, από 17,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Στην Ελλάδα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, επηρεασμένη από την κρίση της ελληνικής οικονομίας και την αυξημένη αβεβαιότητα. Ορισμένα από τα μεγάλα έργα στους οδικούς άξονες ολοκληρώθηκαν μέσα στους πρώτους μήνες του 2017, οδηγώντας σε χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης τσιμέντου.

Οι εξαγωγές ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κάτω από συνθήκες έντονου ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές. Η υποτονική εγχώρια αγορά σε συνδυασμό με το υψηλότερο ενεργειακό κόστος οδήγησαν σε κάμψη της κερδοφορίας. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο τρίμηνο του 2017 μειώθηκε κατά 7,7% και ανήλθε σε 57,6 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, επηρεασμένα από το υψηλότερο κόστος καυσίμων ανήλθαν σε 4,4 εκατ. ευρώ, από 8,3 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2016.

Στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το πρώτο τρίμηνο του 2017 οι πωλήσεις αυξήθηκαν. Ο συνεχιζόμενος έντονος ανταγωνισμός και το υψηλότερο ενεργειακό κόστος επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία. Συνολικά ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,8% και ανήλθε σε 37,9 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν σε 3,8 εκατ. ευρώ, από 6,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Στην Αίγυπτο, τα εργοστάσια της εταιρίας βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία με τοπική άλεση και χρήση στερεών καυσίμων, γεγονός που επέτρεψε την αύξηση της παραγωγής και των πωλήσεων το 1ο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το αδύναμο περσινό πρώτο τρίμηνο. Η οικονομία δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στη μεγάλη υποτίμηση της Αιγυπτιακής Λίρας που έγινε το 2016 και το περιβάλλον αβεβαιότητας που επικρατεί, επηρεάζει την οικοδομική δραστηριότητα και τις τιμές στην αγορά.

Ο κύκλος εργασιών το 1ο τρίμηνο ανήλθε σε 45,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε τοπικό νόμισμα αλλά πτώση 30,8% σε ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, ανήλθαν σε 8,9 εκατ. ευρώ , μειωμένα κατά 17,4% σε ευρώ.

Στην Τουρκία, η ζήτηση επηρεάστηκε από τον βαρύ χειμώνα και συγχρόνως η διολίσθηση της τουρκικής λίρας οδήγησε σε αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες επηρέασαν περαιτέρω τα αποτελέσματα της Adocim. Τα αναλογούντα αποτελέσματα στον Τιτάν ΤΙΤΚ 0,00% ήταν ζημίες -0,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,4 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2016.

Στη Βραζιλία, παρά τη βελτίωση σημαντικών μακροοικονομικών δεικτών (πληθωρισμός, επιτόκια, συναλλαγματική ισοτιμία), η αγορά παρέμεινε πτωτική σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα σημάδια βελτίωσης του δείκτη εμπιστοσύνης του κλάδου κατασκευών, δεν έχουν ακόμα μεταφραστεί σε αύξηση της ζήτησης δομικών υλικών.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε σε 716 εκατ. ευρώ και ήταν υψηλότερος κατά 55 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2016, κυρίως λόγω των επενδύσεων και των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, που παρουσίασαν αύξηση λόγω εποχικότητας. Οι επενδυτικές δαπάνες το 1ο τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε 32,9 εκατ. ευρώ έναντι 27,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και αφορούσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ