Ζήτημα χρόνου η ολοκλήρωση της συμφωνίας Νίκας- Chipita

Ζήτημα χρόνου η ολοκλήρωση της συμφωνίας Νίκας- Chipita
Η Νίκας ανακοίνωσε ότι η συμφωνία της Chipita Α.Ε. με τις δανείστριες τράπεζες της Εταιρείας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν τις 22 Φεβρουαρίου 2017.

Επιπλέον ενημέρωσε ότι οι μέτοχοι της εταιρείας Ιωάννης Μαρνιεράκης, Μιχαήλ Κουρής και Ευαγγελία Θέμελη κατέθεσαν αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για τη λύση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Ν 2190/1920 με δικάσιμο 22 Φεβρουαρίου 2017.

Η Εταιρεία αρνείται τους ισχυρισμούς των κκ. Ιωάννη Μαρνιεράκη, Μιχαήλ Κουρή και Ευαγγελίας Θέμελη και θα αντιδικήσει στην σχετική αίτηση των αιτούντων για τη λύση της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η προσπάθεια χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης της Εταιρείας και η διαδικασία διαπραγμάτευσης των δανειστριών τραπεζών της Εταιρείας με την Chipita Α.Ε. συνεχίζεται ανεξαρτήτως της αποχώρησης της Impala Invest B.V. από το επενδυτικό σχήμα.

Η συμφωνία της Chipita Α.Ε. με τις δανείστριες τράπεζες της Εταιρείας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν τη δικάσιμο της σχετικής αίτησης για λύση της Εταιρείας και σε κάθε περίπτωση το αρμόδιο δικαστήριο θα πρέπει να παράσχει σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920 προθεσμία για την άρση των λόγων λύσης της Εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ