Άτοκα δάνεια για τον ΕΝΦΙΑ δίνει το "Βενιζέλος" στους εργαζόμενους

Άτοκα δάνεια για τον ΕΝΦΙΑ δίνει το "Βενιζέλος" στους εργαζόμενους
Άτοκα δάνεια στους εργαζόμενους του χορηγεί ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών προκειμένου να καλύψουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (ΕΝΦΙΑ, έκτακτη εισφορά κλπ).


Αυτό προβλέπεται στην επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψε η διοίκηση του αεροδρομίου με τους εργαζόμενους στις 17 Σεπτεμβρίου 2014.
Ειδικότερα για το χρονικό διάστημα 2014-2015 ο ΔΑΑ θα εφαρμόσει πρόγραμμα προσωπικών δανείων προς το προσωπικό της εταιρίας με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών αναγφκών (φορολογικές επιβαρύνσεις κλπ)
Δικαιούχοι:Ολοι οι εργαζόμενοι μέχρι και τον τίτλο του Head, που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης τους. Ο εργαζόμενος δύναται να αιτηθεί νέο δάνειο μόνο μετά την πλήρη αποπληρωμή του προηγούμενου.
Ποσό δανείου: Μέχρι δύο ονομαστικούς μηνιαίους μισθούς μεικτούς με συνολικό ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ.
Επιτόκιο:Μηδέν
Διάρκεια δανείου: Μέχρι 18 μήνες
Παρακράτηση δόσης: Η παρακράτηση της δόσης γίνεται μέσω της μισθοδοσίας. Σε περίπτωση αποχώρησης του εργαζομένου που έχει ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείου, αυτό συμψηφίζεται με τις αποδοχές που έχει λάβει καθώς και το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.