Αγωγή ύψους μισού δισ. από Μπ. Βωβός κατά Δημοσίου

Αγωγή ύψους μισού δισ. από Μπ. Βωβός κατά Δημοσίου
Αγωγή κατά του Ελληνικού δημοσίου με την οποία ζητεί αποζημίωση περί τα 475 εκατ. ευρώ κατέθεσε στις 2 Ιουλίου η Μπ. Βωβός στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, όπως είχε προαναγγείλει προ μηνών η διοίκηση της εταιρείας ακινήτων.

Στην αγωγή η διοίκηση της εταιρείας υποστηρίζει πως «ζημιώθηκε πολλαπλώς από την εμπιστοσύνη που επέδειξε στις διατάξεις του προαναφερόμενου αντισυνταγματικού νόμου (σ.σ. με βάση το οποίο προωθήθηκε η διπλή ανάπλαση Λεωφ. Αλεξάνδρας / Βοτανικού που ουδέποτε υλοποιήθηκε) , ως έκφανση της επισημότερης κρατικής λειτουργίας, τόσο σε υλικό επίπεδο εκ του ατελέσφορου της επενδύσεώς της, όσο και σε ηθικό (ηθική βλάβη) εκ της απαξίωσης του ονόματος και της φήμης της στις εμπορικές συναλλαγές, μάλιστα δε άνευ δικής της υπαιτιότητας».

Η διοίκηης της Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική ζητεί με την αγωγή της:

- Την καταδίκη του Ελληνικού Δημοσίου σε αποκατάσταση της υλικής ζημίας που υπέστη και ακολούθως σε καταβολή ποσού ύψους 102,678 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των άμεσων δαπανών που διενεργήθηκαν για την εκτέλεση του έργου στο Βοτανικό, επίσης ποσού 2,2 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση της ζημίας της εταιρίας από την αξιοποίηση υλικών και ανθρώπινου δυναμικού από εταιρίες του ομίλου της εταιρίας και τέλος ποσού ύψους 69,123 εκατ. ευρώ για τους τόκους και τις χρεώσεις των δανείων που έλαβε η εταιρία, επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στις νομοθετικές διατάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Το συνολικό ποσό αντιστοιχεί σε 174 εκατ. ευρώ .

-Την καταδίκη του ελληνικού Δημοσίου σε καταβολή ποσού ύψους 270 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση για την αποκατάσταση της αποθετικής ζημίας της εταιρείας (διαφυγόντα κέρδη), με το νόμιμο τόκο από την άσκησητης αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, καθώς επίσης και σε καταβολή ποσού ύψους 30 εκατ. ευρώ ως εύλογη αποζημίωση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη η εταιρία από τις παράνομες πράξεις και παραλείψεις του ελληνικού Δημοσίου.

- Την καταδίκη του Ελληνικού Δημοσίου στην πλήρη δικαστική δαπάνη και την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων της.