Πως οι Γερμανοί θα εξαφανίσουν τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πως οι Γερμανοί θα εξαφανίσουν τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Το μοντέλο της Γερμανικής μικρομεσαίας επιχείρησης - γνωστό ως Μittelstand – συνδυάζει το σχετικά μικρό μέγεθος της εταιρείας (από άποψη προσωπικού, τζίρου και κεφαλαιοποίησης) με οικογενειακή ιδιοκτησία μετοχικού κεφαλαίου, επαγγελματικό μάνατζμεντ με προδιαγραφές «ολικής ποιότητας», υψηλή εξειδίκευση σε τομείς τεχνολογικής αιχμής, εξαγωγικό προσανατολισμό και απασχόληση εργατικού δυναμικού με υψηλό επίπεδο μόρφωσης και τεχνικής κατάρτισης.

Του Δημήτρη Γιαννόπουλου
Δημοσιογράφου / Οικονομικού Αναλυτή

Η εξέλιξη των εταιρειών αυτών, που απασχολούν το 70% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και συμβάλουν στο 50% του εθνικού προϊόντος της Γερμανίας, ακολούθησε τα χνάρια των πολυεθνικών. Ξεκίνησαν καλύπτοντας ανάγκες της εσωτερικής αγοράς ως υπεργολάβοι των μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημάτων, για να επιτύχουν στη συνέχεια σχετική αυτονομία και οικονομίες κλίμακος μέσα τις εξαγωγές κυρίως «ενδιάμεσων» βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών. Πολλές από αυτές θεωρούνται ήδη κυρίαρχοι της παγκόσμιας αγοράς σε μια ευρεία γκάμα τέτοιων προϊόντων.
Σύμφωνα με αναλυτές του US Council on Foreign Relations, το μεταπολεμικό οικονομικό «θαύμα» της Γερμανίας οφείλεται κυρίως στις ΜΜΕ οι οποίες συνεχίζουν να στηρίζουν τον ασυναγώνιστο δυναμισμό του εξαγωγικού της τομέα, ιδιαίτερα μετά την επανένωση της χώρας το 1990.
Από το 2003 όμως, οι Γερμανικές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση πόρων για να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τις αυξανόμενες λόγω ανταγωνισμού ανάγκες τους σε επενδύσεις παγίου κεφαλαίου που ανέρχονται στα 20δις ευρώ ετησίως. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε απώλεια του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος στις διεθνείς - κυρίως αναδυόμενες – αγορές.
'Ευκαιρία' για ΜΜΕ του Βορρά
Η υπερχρέωση των χωρών του Νότου προσφέρει στις Γερμανικές ΜΜΕ «ευκαιρία» δραστικής μείωσης ταυτόχρονα τόσο του κόστους εργασίας όσο και του κόστους χρηματοδότησης, αλλά και διατήρησης των χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών που ισχύουν στη Γερμανία.
Το κόστος εργασίας ήδη μειώνεται καθώς δεκάδες χιλιάδες άνεργοι νέοι 24-30 ετών, με πανεπιστημιακή μόρφωση και υψηλή τεχνική κατάρτιση, μεταναστεύουν στη Γερμανία για αναζήτηση εργασίας.
Εκεί προσλαμβάνονται από τις υπερσύγχρονες ΜΜΕ με μισθούς σημαντικά ανώτερους εκείνων που προσφέρονταν στην Ελλάδα ή την Πορτογαλία αλλά μειωμένους σε σχέση με εκείνους των Γερμανών συναδέλφων τους (των οποίων οι μισθοί έχουν μείνει στάσιμοι για μια δεκαετία).
Αλλά η μεγάλη μείωση του κόστους λειτουργίας θα επέλθει όταν οι συνθήκες επιτρέψουν στις πιο δυναμικές Γερμανικές ΜΜΕ να μεταναστεύσουν οι ίδιες στην Ελλάδα, για να απασχολήσουν τους ήδη «καταρτισμένους» Έλληνες υπαλλήλους τους και να καρπωθούν αυτές τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για τις εγχώριες ΜΜΕ οι οποίες χειμάζονται λόγω έλλειψης ρευστότητας, υπερφορολόγησης και πτώσης του τζίρου, σύμφωνα με τη ετήσια έκθεση της ΕΣΕΕ για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις το 2013.
Ήδη, οι υπό αναθεώρηση κοινοτικοί κανονισμοί που αφορούν στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων προσαρμόζονται στις οικονομικές δυνατότητες και ανάγκες εύρωστων ΜΜΕ των χωρών του βορρά, οι οποίες δεν θα εδικαιούντο επιδοτήσεων εάν παρέμεναν εγκατεστημένες στις χώρες προέλευσής τους.
Ταυτόχρονα, οι ξένες ΜΜΕ που δημιουργούν θυγατρικές στο Νότο, θα απολαμβάνουν, εκτός της επιδότησης και του χαμηλού εργατικού κόστους, συντελεστές φορολογίας εισοδήματος του κράτους προέλευσής τους που είναι χαμηλότεροι από εκείνους της χώρας υποδοχής.
Αυστηροποίηση «ήσσονος σημασίας»
Το επιτακτικό πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας που στραγγαλίζει τις εγχώριες ΜΜΕ πρόκειται να καταστεί μόνιμο αν περάσουν οι αλλαγές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαπραγμάτευση που γίνεται αυτό το διάστημα στις Βρυξέλλες μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης της Ε.Ε., στις «χρηματοδοτικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας».
Σε αυτές τις ενισχύσεις συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα δανειοδότησης και εγγύησης δανείων από το Ελληνικό Δημόσιο προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, μέσω Ευρωπαϊκών Φορέων, όπως η ΕΤΕπ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων κτλ.
Οι αλλαγές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαμβάνουν νέους ορισμούς και προϋποθέσεις που, αν υιοθετηθούν, θα επιφέρουν καταστροφικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις της Ελλάδας, αλλά και ευρύτερα του Ευρωπαϊκού Νότου, καθώς θα καταστήσουν αδύνατη τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε ανάλογα προγράμματα στο μέλλον, καταργώντας πρακτικά το εργαλείο των επιχειρηματικών ενισχύσεων από την Ε.Ε.

Ταμείο αποεπένδυσης
Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα έμμεσου αποκλεισμού των εγχώριων ΜΜΕ από την κοινοτική χρηματοδότηση είναι το λεγόμενο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο που προβλέπεται να ιδρυθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, σύμφωνα με μνημόνιο που υπέγραψαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης και ο πρόεδρος της γερμανικής τράπεζας επενδύσεων ΚfW, Dr Ulrich Schroeder.
Σημειωτέον ότι η αρχική πρόταση της γερμανικής κυβέρνησης πριν από δύο χρόνια ήταν να συσταθεί μια ελληνική τράπεζα στα πρότυπα της ημικρατικής ΚfW ώστε να μπορεί να δανείζεται φτηνά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να προσφέρει χαμηλότοκα δάνεια σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Αντ' αυτού δημιουργείται ένα ιδιότυπο equity fund με έδρα το Λουξεμβούργο στο οποίο η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου δεν θα ξεπερνά το 50% του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου του "Ελληνικού" Επενδυτικού Ταμείου. Το ελληνικό Δημόσιο όμως θα συμβάλει με 350εκ ευρώ στο αρχικό κεφάλαιο από κονδύλια του ΕΣΠΑ ενώ η ΚfW θα συμμετάσχει μόνο με 100εκ ευρώ αλλά θα ελέγχει ουσιαστικά το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου.
Επιπλέον, θα «επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου σε οποιοδήποτε πρόσωπο και η ολική ή μερική παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου ως μετόχου του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου από τα δικαιώματα προτίμησης κατά τη συμμετοχή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου του με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας".
Για την επίτευξη του σκοπού του, το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα δύναται: "(i) να χρηματοδοτεί ΜΜΕ με ίδια κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, (ii) να χρηματοδοτεί έργα υποδομής με ίδια κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, (iii) να συμμετέχει σε κεφάλαια επενδυτικών συμμετοχών και επενδυτικού κινδύνου".
Ειναι προφανές πως, αντί να συμβάλει στη χρηματοδότηση ελληνικών ΜΜΕ το εν λόγω "ταμείο" θα έχει τη δυνατότητα να ιδιοποιείται κοινοτικούς πόρους που προορίζονται για το σκοπό αυτό και να τους επενδύει «κατά το δοκούν».
Μήπως τελικά το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο προορίζεται ως το μακρύ χέρι της ΚfW στη χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης Γερμανικών ΜΜΕ στον Ευρωπαϊκό Νότο – και όχι μόνο στην Ελλάδα;

Πηγή: "Παραπολιτικά"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ