ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη 13 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 58,5% το 2023 - Mέρισμα 0,24 ευρώ/μετοχή

ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη 13 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 58,5% το 2023 - Mέρισμα 0,24 ευρώ/μετοχή

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 24,6% σε σχέση με το 2022

Σημαντική αύξηση στα οικονομικά μεγέθη πέτυχε για το 2023 ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ), με τα κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται στα €13,0 εκ. έναντι €8,2 εκ. το 2022 (+58,5%).

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2023 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε €47,1 εκ., έναντι €37,8 εκ. της χρήσης 2022, σημειώνοντας αύξηση 24,6%.
Ποσοστό 61,3% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και 23,0% προέρχεται από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες προς τις εισηγμένες εταιρείες, υπηρεσίες πληροφόρησης κ.α. Τέλος, ποσοστό 15,7% προέρχεται από τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το σύνολο του κόστους διαμορφώθηκε σε €26,2 εκ. έναντι €24,0 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο ως αποτέλεσμα της αύξησης των αμοιβών προσωπικού κατά 23,4% (€15,3 εκ. το 2023 έναντι €12,4 εκ. το 2022), ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 6,1%, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και των αμοιβών συμβούλων. Σημειώνεται ότι, τα έξοδα προσωπικού το 2023 περιλαμβάνουν αυξημένη σε σχέση με πέρυσι πρόβλεψη για μεταβλητές αποδοχές του προσωπικού, αναλογική με την ισχυρή οργανική επίδοση, καθώς και πρόβλεψη αποζημιώσεων λόγω αποχώρησης προσωπικού.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2023 διαμορφώθηκαν σε €19,0 εκ. έναντι €12,5 εκ. του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52,0%.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 2023 ανήλθαν στα €15,2 εκ., έναντι €8,7 εκ. το 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 74,7%. Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,221 έναντι €0,142 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για το 2023 και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος €0,24 ανά μετοχή, αυξημένου κατά 60% σε σχέση με το μέρισμα χρήσης 2022.

Η Εικόνα της Αγοράς

Ο Γενικός Δείκτης τιμών έκλεισε στο τέλος του 2023 στις 1.283,14 μονάδες με κέρδη 39,1% επιτυγχάνοντας την δεύτερη καλύτερη επίδοση παγκοσμίως. Η συνολική κεφαλαιοποίησητης αγοράς αυξήθηκε κατά €2,9 δισ. και διαμορφώθηκε σε €88 δισ. , επίπεδα που αποτελούν την υψηλότερη αποτίμηση της αγοράς στο τέλος του έτους από το 2008. Το 2023, η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα ενισχύθηκε σημαντικά, για τρίτο συνεχόμενο έτος, φθάνοντας τα €111,0 εκατ.

Ο Δείκτης Τιμών της Εναλλακτικής Αγοράς βρέθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τη δημιουργία του το 2008, στις 9.352,1 μονάδες καταγράφοντας ετήσια άνοδο 65,66%. Η κεφαλαιοποίηση της ΕΝ.Α αυξήθηκε κατά 29,2% και διαμορφώθηκε σε €450,4 εκ, επίπεδα που αποτελούν την υψηλότερη αποτίμηση της αγοράς από την ίδρυσή της. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών της Εναλλακτικής Αγοράς αυξήθηκε – για έκτη συνεχόμενη χρονιά – φθάνοντας τα €538 χιλ σημειώνοντας επίσης την καλύτερη επίδοση από την ίδρυσή της, το 2008.

Στη διάρκεια του 2023 αντλήθηκαν συνολικά €1,74 δισ., έναντι €1,16 δισ. το 2022 (αύξηση 50,0%). Πραγματοποιήθηκαν 4 νέες εισαγωγές εταιρειών στην Κύρια Αγορά και 2 νέες εισαγωγές στην Εναλλακτική Αγορά, (συνδυαστικά ο υψηλότερος αριθμός νέων εισαγωγών από το 2008) κατά τις οποίες συνολικά αντλήθηκαν €239,68 εκ. Επίσης, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση 2 νέων ομολογιακών εκδόσεων συνολικής αξίας €600 εκ, ενώ πραγματοποιήθηκαν 4 αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους €684,35 εκ. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν 15 ακόμα εταιρικές πράξεις με συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ύψους €213,1 εκ.

Το 2023 ήταν ένα έτος ισχυρών επιδόσεων για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών σημειώνει στο μήνυμα του ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννος Κοντόπουλος. Η σημαντικότατη αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας μας, η ανάδειξη στις κορυφαίες θέσεις της διεθνούς κατάταξης όσον αφορά την απόδοση του Γενικού Δείκτη, αλλά και οι αξιοσημείωτες επιδόσεις όλων των άλλων δεικτών της αγοράς μας, επιβεβαιώνουν την συνεχιζόμενη αναπτυξιακή δυναμική του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την ισχυροποίηση της θέσης του στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.

Οι επιδόσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα της υλοποίησης της στρατηγικής μας για δεύτερη χρονιά, η οποία βασίζεται σε 5 άξονες, με έμφαση στην εξωστρέφεια και στην επένδυση στην ψηφιακή καινοτομία για την ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας. Η διοργάνωση για πρώτη φορά μιας σειράς επενδυτικών συνεδρίων σε μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις αλλά και στις ΗΠΑ σε συνεργασία με κορυφαίους επενδυτικούς οίκους, καθώς και πολλών άλλων στοχευμένων δράσεων με στόχο την προβολή των προοπτικών της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν ήδη αποφέρει καρπούς, συντελώντας στη διαμόρφωση των ιδιαίτερα θετικών επιδόσεων και του αυξημένου ενδιαφέροντος από διεθνείς επενδυτές.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους αναλάβαμε σημαντικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του κύρους των αγορών μας. Παράλληλα, παραμένοντας προσηλωμένοι στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, προχωρήσαμε με ιδιαίτερη επιτυχία στην δημιουργία του ATHEX ESG Data Portal, αναδεικνύοντας τον θεσμικό ρόλο του Χρηματιστηρίου για την υιοθέτηση των αρχών του ESG από τις εισηγμένες εταιρείες. Το 2024 συνεχίζουμε να εργαζόμαστε συντονισμένα για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς μας, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Μέσα από ένα πολυδιάστατο σύνολο δράσεων και πρωτοβουλιών, συνεχίζουμε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες μας, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Γιώργος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε:

Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις που συνεχίστηκαν το 2023 στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή μας, η ελληνική οικονομία διατήρησε την αναπτυξιακή της δυναμική. Επιπλέον, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της χώρας, έπειτα από περισσότερο από μια δεκαετία, έχει συντελέσει στην διαμόρφωση ενός ιδιαίτερα ευνοϊκού περιβάλλοντος για την περαιτέρω προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον σημαίνοντα θεσμικό του ρόλο στην ελληνική οικονομία και με αφετηρία το θετικό οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να δημιουργεί αξία, προσελκύοντας νέες εταιρίες προς εισαγωγή, συνεισφέροντας στην άντληση αναπτυξιακών κεφαλαίων για τη χώρα και δημιουργώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες για Έλληνες και ξένους επενδυτές.

Η συνεχιζόμενη υλοποίηση της στρατηγικής μας αποτυπώνεται στα ιδιαίτερα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2023, όπως η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας μας, καθώς και η εξαιρετική επίδοση των διαφόρων δεικτών της αγοράς μας, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω αναπτυξιακή μας πορεία. Στο πλαίσιο αυτό, το 2023 αποτέλεσε μια χρονιά πολύ σημαντικών εξελίξεων, με την υλοποίηση πολλών στρατηγικών πρωτοβουλιών που στόχευαν στην προβολή και ανάδειξη των προοπτικών της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της κεφαλαιαγοράς μας, στην επένδυση σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα, καθώς και στην περαιτέρω βελτίωση των ψηφιακών υποδομών μας.

Το 2024, ο Όμιλος θα συνεχίσει να υλοποιεί ένα σύνθετο πρόγραμμα δράσεων με στόχο την συνεχιζόμενη ανάπτυξή του, την προσέλκυση νέων εταιρειών αλλά και επενδυτών και την γενικότερη ενίσχυση του κύρους και της εικόνας του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ