Όμιλος Fourlis: Υψηλότερα κέρδη και έσοδα στο 9μηνο

Όμιλος Fourlis: Υψηλότερα κέρδη και έσοδα στο 9μηνο

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 389,6 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2023 έναντι 352,5 εκατ. πέρυσι, αυξημένες κατά 10,5%.

Ισχυρή διψήφια αύξηση πωλήσεων κατέγραψε ο Όμιλος Fourlis το εννεάμηνο με σημαντική αύξηση EBITDA (OPR) κατά 29% και EBIT κατά 14% λόγω λειτουργικής αποτελεσματικότητας και μόχλευσης. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το IPO της Trade Estates ολοκληρώθηκε θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω δημιουργία αξίας.

Βασικά οικονομικά στοιχεία Εννεαμήνου 2023

✓ Οι πωλήσεις του Ομίλου Fourlis, σε συγκρίσιμη βάση, δηλαδή εξαιρουμένων των πωλήσεων της Intersport Turkey και της TAF, αυξήθηκαν σημαντικά κατά 15% κατά το εννεάμηνο του ’23 έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, υποστηριζόμενες από στρατηγικές πρωτοβουλίες, την ηγετική θέση του Ομίλου και τις
τάσεις της αγοράς.
✓ Σταθερό περιθώριο Μικτού Κέρδους στο 45,4% κατά το εννεάμηνο του ’23, κοντά στο επίπεδο του περυσινού εννεαμήνου, υποστηριζόμενο από το ισχυρό μικτό περιθώριο του κλάδου λιανικής οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) και τη θετική σταθεροποιητική τάση μικτού περιθωρίου του κλάδου λιανικής αθλητικών ειδών (Intersport).
✓ Αξιοσημείωτη αύξηση στα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA(OPR) κατά 29,1% φτάνοντας τα €31,5 εκ. έναντι €24,4 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω βελτιστοποίησης λειτουργικού κόστους και αύξησης της λειτουργικής μόχλευσης.
✓ Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), εξαιρουμένων των κερδών από αναπροσαρμογή αξίας επενδυτικών ακινήτων, αυξήθηκαν σημαντικά κατά 45% κατά το εννεάμηνο του ’23 στα €20,2 εκ. από €13,9 εκ. στο εννεάμηνο του ‘22.
✓ Ο καθαρός δανεισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου μειώθηκε κατά €13 εκ. σε σύγκριση με το περυσινό εννεάμηνο, και ανήλθε σε €94,4 εκ. κατά το εννεάμηνο του ’23 έναντι €107,6 εκ. το εννεάμηνο του ’22, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του Ομίλου για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του δομής.
✓ Στις 3 Νοεμβρίου 2023, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates με ταυτόχρονη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Όμιλο Fourlis να κατέχει το 63,0%, την Autohellas 9,7%, τη Latsco 3,1%, τη Διοίκηση να κατέχει 0,8% και το 23,4% να βρίσκεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Η επιτυχημένη αυτή διαδικασία ενισχύει τη θέση της Trade Estates για μελλοντική ανάπτυξη και θέτει τις κατάλληλες βάσεις για περαιτέρω δημιουργία αξίας για τους μετόχους του Ομίλου Fourlis.

Τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου του ’23 του Ομίλου Fourlis υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου και την επιτυχή εφαρμογή του πλάνου μετασχηματισμού του.

Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου, η δέσμευσή μας για ποιότητα, εξαιρετική εξυπηρέτηση και εμπειρία πελάτη και στρατηγικές επενδύσεις ενίσχυσαν τη θέση μας, δημιουργώντας μια γερή βάση για τα μελλοντικά μας πλάνα.

Οι προσπάθειές μας για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του δικτύου λιανικής του Ομίλου σε ολόκληρη τη γεωγραφική του περιοχή συνοδεύτηκαν από βελτιστοποίηση της λειτουργίας μας, επενδύσεις σε ψηφιοποίηση, καθώς και ενίσχυση της πολυκαναλικής προσεγγισης μας και των δυνατοτητων μας σε
logistics, ενισχύοντας την παρουσία μας στην αγορά.

Ταυτόχρονα, η επιτυχημένη δημόσια προσφορά της Trade Estates και η αναμενόμενη από-ενοποίησή της από τον Όμιλο Fourlis ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευσή μας να ξεκλειδώσουμε περαιτερω αξία για τις εμπορικές μας δραστηριότητες, τροφοδοτώντας περαιτέρω την αναπτυξιακή τροχιά του Ομίλου.

Η ισχυρή απόδοση του Ομίλου συνεχίστηκε στο εννεάμηνο του 2023 με τις πωλήσεις του Ομίλου να ανέρχονται σε €389,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του’23 από €352,5 εκ. το εννεάμηνο του ’22, αυξημένες κατά 10,5%.

Σε συγκρίσιμη βάση, δηλαδή εξαιρουμένων των πωλήσεων από τις δραστηριότητες «The Athlete’s Foot» και «Intersport Turkey», που έχουν πουληθεί, σημειώθηκε ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων της τάξης του 15% σε ετήσια βάση.

Η αύξηση των πωλήσεων υποστηρίζεται τόσο από τον κλάδο λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), όσο και από τον κλάδο λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (INTERSPORT) και αποδίδεται σε στρατηγικές πρωτοβουλίες και τις αυξητικές τάσεις της αγοράς. Ο κλάδος λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 17,5% σε ετήσια βάση, λόγω της ηγετικής θέσης της IKEA στην αγορά και της βελτιωμένης διαθεσιμότητας αποθεμάτων. Ο κλάδος λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (Intersport) παρουσίασε αύξηση πωλήσεων +9% σε ετήσια και συγκρίσιμη βάση, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευσή μας να παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή της εξελισσόμενης αγοράς λιανικής.

Επιπλέον, η νέα δραστηριότητα λιανικής του Ομίλου στον κλάδο Υγείας & Ευεξίας που ενεργοποιήθηκε εντός του 2023, μέσω 3 καταστημάτων Holland & Barrett στην Αθήνα και ενός καναλιού ηλεκτρονικού εμπορίου κερδίζει δυναμική.

Σε συγκρίσιμη βάση, οι πωλήσεις του Ομίλου από την Ελλάδα κατά το εννεάμηνο του ’23, που αντιπροσωπεύουν 58,5%, αυξήθηκαν κατά 15%, ενώ οι πωλήσεις από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 14,3% σε σύγκριση με το περυσινό εννεάμηνο.

Οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του ’23 αντιπροσώπευαν περίπου το 14% των συνολικών εσόδων του Ομίλου, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεισφοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής του.

Το Μικτό Κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα €176,9 εκ. το εννεάμηνο του’23 από €160 εκ. το εννεάμηνο του 2022, με το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου στο 45,4% κατά το εννεάμηνο του ‘23, σταθερό σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το σταθερό μικτό περιθώριο υποστηρίχθηκε από το ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους του κλάδου λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), καθώς και από μια σταθεροποιητική τάση του μικτού περιθωρίου του κλάδου λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών.

Ο Όμιλος συνεχίζει να δίνει έμφαση στον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων και στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του. Η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων επηρέασε θετικά τα λειτουργικά έξοδα, ενισχύοντας τη θετική επίδραση της λειτουργικής μόχλευσης στη συνολική του κερδοφορία.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA -OPR)του Ομίλου αυξήθηκαν σημαντικά κατά 29,1% φτάνοντας τα €31,5 εκ. κατά το εννεάμηνο του ’23 από €24,4 εκ. το εννεάμηνο του ’22, ενώ το περιθώριο EBITDA (OPR) αυξήθηκε σε 8,1% το εννεάμηνο του ’23 από 6,9% το εννεάμηνο του ’22.

Το EBIT του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του ’23 περιλαμβάνει €1,3 εκ. κερδών από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Trade Estates ΑΕΕΑΠ, σε σύγκριση με €5 εκ. που ήταν το ποσό αναπροσαρμογής στην αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εξαιρουμένης της επίδρασης από κέρδη αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων, τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) του Ομίλου ανήλθαν σε €20,2 εκ. το εννεάμηνο του ’23 από €13,9 εκ. το εννεάμηνο του 22, σημειώνοντας αύξηση κατά 45,6%, ενώ το περιθώριο EBIT έφτασε στο 5,2% από 3,9%.

Ομοίως, εξαιρουμένης της επίδρασης από κέρδη αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων, τα κέρδη προ φόρων (PBT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 42% φτάνοντας τα € 6,1 εκ.το εννεάμηνο του ‘23 έναντι €4,3 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα Κέρδη μετά Φόρων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης από κέρδη αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων, ανήλθαν σε € 4,6 εκ. το εννεάμηνο του ’23 έναντι €4,2 εκ. το εννεάμηνο του ’22, αυξημένα κατά 8,1%. Μεγάλο μέρος του φόρου του Ομίλου αποδίδεται στην Trade Estates, και παρουσιάζει αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι λόγω του υψηλότερου βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ.

Τα Καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, εξαιρουμένης της επίδρασης από κέρδη αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων, ανήλθαν σε €3,9 εκ. το εννεάμηνο του ’23 έναντι €4,1 το εννεάμηνο’22, μειωμένα κατά 3,2% λόγω υψηλότερων δικαιωμάτων μειοψηφίας σε σύγκριση με πέρυσι μετά την πώληση από πλευράς Ομίλου στις 11 Σεπτεμβρίου 2023 του 4,2% των μετοχών της Trade Estates στη Latsco Hellenic Holdings.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ