Τουρισμός: Οι επιχειρήσεις ετοιμάζουν αυξήσεις για να βρούν κατάλληλα στελέχη

Τουρισμός: Οι επιχειρήσεις ετοιμάζουν αυξήσεις για να βρούν κατάλληλα στελέχη

Πόσοι θα πάρουν πάνω από 16% - Ερευνα της Randstad

Περίπου 9 στους 10 εργοδότες στον κλάδο του τουρισμού και των ξενοδοχείων προσανατολίζεται σε αυξήσεις μισθών, με το 6% να κάνει λόγο για ποσοστά αυξήσεων άνω του 16%.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα HR Trends της Randstad, στην οποία φέτος εντάχθηκε και ο κλάδος του τουρισμού, καθώς εκτιμήθηκε ότι αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και κυρίαρχους τομείς στη σύγχρονη κοινωνία, που αντιπροσωπεύει όχι μόνο την ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ευκαιρία για ανάπτυξη και καινοτομία.

Η έκθεση για το 2023 εξετάζει τις τάσεις και τις προκλήσεις της αγοράς, καθώς και τον τρόπο που οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες υποδεικνύοντας τη στρατηγική κατεύθυνση του κλάδου.

Υψηλές μισθολογικές προσδοκίες

Όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα της έρευνας HR Trends για τον κλάδο του τουρισμού και των ξενοδοχείων, η προσέλκυση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί σημαντική πρόκληση, κυρίως λόγω των υψηλών μισθολογικών προσδοκιών των υποψήφιων (90%).

Επιπρόσθετα, τα υποψήφια ταλέντα που διαθέτουν περιορισμένη εργασιακή εμπειρία και δεξιότητες (68%) και λιγότερα από τα απαιτούμενα χρόνια εργασίας (58%) αποτελούν σημαντικά εμπόδια στη στρατηγική προσλήψεων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Δυσκολίες

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η πιο κρίσιμη πρόκληση για τις επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού και των ξενοδοχείων είναι η δυσκολία διατήρησης της αφοσίωσης του ανθρώπινου δυναμικού τους (82%).

Η δεύτερη πιο σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν είναι η δυσκολία στην προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων (80%), αλλά και η εύρεση ταλέντων από την τοπική αγορά εργασίας (72%).

Μισθοί και εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των προκλήσεων στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, η βελτίωση του μισθού (76%) και η παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (68%) αναδεικνύονται ως οι δύο σημαντικότερες στρατηγικές κινήσεις που θα υλοποιήσουν – ή έχουν ήδη υλοποιήσει οι επιχειρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 54% των εταιρειών προτιμά να προσλαμβάνει ταλαντούχους εργαζομένους από τη διεθνή αγορά εργασίας και το 46% των επιχειρήσεων προσφέρει εξατομικευμένα πακέτα προνομίων στο ανθρώπινο δυναμικό του.

Αύξηση προσλήψεων

Σε θετική τροχιά ανάπτυξης βρίσκεται το 75% των επιχειρήσεων, με ανοικτές θέσεις εργασίας που αντικατοπτρίζουν την αυξημένη ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η αύξηση των νέων θέσεων εργασίας αντανακλά τη γενική αισιοδοξία και ανάπτυξη που επικρατεί στον κλάδο του τουρισμού και των ξενοδοχείων, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες σε όσους αναζητούν νέες επαγγελματικές προοπτικές. Μάλιστα, το 32% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι θα προχωρήσει σε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων του, ενώ το 68% θα διατηρήσει τον αριθμό του αμετάβλητο.

9 στους 10 αυξάνουν μισθούς στον τουρισμό

Είναι ενθαρρυντικό ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, σε όλους τους τομείς, εκδηλώνουν σαφή προθυμία να προσφέρουν πιο ελκυστικές οικονομικές αποδοχές, με τα αποτελέσματα της έρευνας HR Trends για το 2023 να καταδεικνύουν ότι το 75% των εταιρειών, από όλους τους κλάδους, σκοπεύουν να αυξήσουν τους μισθούς των εργαζομένων τους.

Ιδιαίτερα στον κλάδο του τουρισμού και των ξενοδοχείων, το 88% προτίθεται να αυξήσει τα μισθολογικά επίπεδα των εργαζομένων του από 1% έως 20%, ενώ μόλις το 10% προβλέπει ότι οι μισθοί θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Μάλιστα, το 6% δήλωσε ότι θα αυξήσει τους μισθούς από 16% και πάνω.

Σχέδια για την αντιμετώπιση ύφεσης

Για την αντιμετώπιση μια ενδεχόμενης ύφεσης, το 50%των ερωτηθέντων είπε πως η εταιρεία θα κάνει επανεκτίμηση των αναγκών εργατικού δυναμικού ή αναδιάρθρωση του οργανογράμματος.

Ένα άλλο σημαντικό μέτρο για το 44%είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων και μόνο το 6% θα μείωνε τα πακέτα αποδοχών, για να αντιμετωπίσει μια πιθανή
οικονομική ύφεση.

Ταυτόχρονα, το 42% εξετάζει αύξηση τιμών και το 40% μείωση λειτουργικών εξόδων.

Η ελκυστικότητα των επιχειρήσεων

Η προσφορά ενός ανταγωνιστικού μισθού και προνομίων (42%), σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης (42%), αποτελούν τα κορυφαία χαρακτηριστικά που καθιστούν μία εταιρεία ελκυστική για τους υποψηφίους.

Σχεδόν το 40% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι είναι πολύ σημαντικό για τις εταιρείες τους να προσφέρουν ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, όπως, επίσης, είναι σημαντικό για τις εταιρείες να έχουν μια ισχυρή εικόνα εργοδότη, καθώς και ισχυρές εταιρικές αξίες, προκειμένου να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τα ταλέντα.

Στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν και να προσελκύσουν ταλέντα, οι επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού και των ξενοδοχείων προσφέρουν μια σειρά από επιλογές και δυνατότητες στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Επικεντρώνονται στη δυνατότητα εκπαίδευσης (93%), στις μη οικονομικές ανταμοιβές/αναγνώριση (44%) και στη δυνατότητα εργασίας από το σπίτι (27%). Αναφορικά με τις οικονομικές παροχές, οι επιχειρήσεις προσφέρουν μπόνους απόδοσης, κινητό τηλέφωνο, καθώς και επισιτιστικά κουπόνια.

Αιτίες αποχώρησης εργαζομένων

Το 82% των εργαζομένων εγκαταλείπει την τρέχουσα θέση εργασίας του με σκοπό να λάβει υψηλότερες οικονομικές αποδοχές ή πιο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, ενώ το 38% για να λάβει περισσότερες ευκαιρίες βελτίωσης της επαγγελματικής του πορείας και σταδιοδρομίας, σε διαφορετικό εργοδότη.

Για το 36% των εργαζομένων, λόγοι μετεγκατάστασης και υπερβολικού εργασιακού φόρτου αποτελούν κεντρικούς παράγοντες που οδηγούν στην αλλαγή εργασίας.

Τέλος, μόλις το 10% θεωρεί τον ευέλικτο χρόνο εργασίας βασικό παράγοντα αποχώρησης και αναζήτησης νέου εργοδότη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ