Ποιος κερδίζει από τις τρεις χρεοκοπίες - μέχρι τώρα- στις ΗΠΑ

Ποιος κερδίζει από τις τρεις χρεοκοπίες - μέχρι τώρα- στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με επίσημα επιβεβαιωμένα στοιχεία ο επικεφαλής της FRB όπως και ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη είχαν...προλάβει να ξεφορτωθούν μετοχές τις First Republic Bank

JPMC: Κερδίζει από την κρίση...

Τρεις χρεοκοπίες σε δύο μήνες- μέχρι τώρα- στις ΗΠΑ δεν είχαν σημειωθεί ούτε το 2008, με την εξαέρωση περιουσιακών στοιχείων να ξεπερνά τα 47 δισ.$. Ζημιά που, κατά ένα μέρος έχει απορροφηθεί από τους μετόχους των τραπεζών (Silicon Valley, Signature, First Republic), κατά μεγαλύτερο από δημόσια Ταμεία (λ.χ. Federal Deposit Insurance Corporation)- δλδ τον δημόσιο οργανισμό που χρηματοδοτείται από εισφορές όλων των τραπεζών. Προσώρας το κόστος διάσωσης επιμερίζεται για την SVB στα 20 δισ. για την FRB στα 13,5 και άλλα 3,5 δισ. για την SB, πρακτικά το FDIC καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης.

Ποιος κερδίζει, προσώρας; η JPMC καθώς πλήρωσε στο FDIC 10,6 δισ. και παίρνει 185 δισ. σε τοκοφόρα δάνεια και άλλα assets της FRB. Επίσης αποκτά όλες τις καταθέσεις του εκκρεμούς δανεισμού της FRB αλλά και της ίδιας τράπεζας από την Fed. Επιπλέον μέρος της συμφωνίας JPMC-Fed είναι η παροχή γραμμής πίστωσης 50 δισ. από τον FDIC για μία 5ετία (για τυχόν νέες καλύψεις) δλδ όση η διάρκεια λήξης του κύριου μέρους των δανείων στην προβληματική αγορά ενυπόθηκων δανείων. Και ο FDIC αναλαμβάνει το 80% των τυχόν ζημιών από αθετήσεις δανείων με αποτέλεσμα η JPMC να εξαιρείται από την υποχρέωση προσφυγής στον ακριβότερο δανεισμό από την Fed, όπως όλο το υπόλοιπο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι παλαιότεροι θα ενθυμούνται πως, και το 2008 με ανάλογες κινήσεις-διάσωση Bear Stearns-ανταγωνιστή της Lehman Brothers- η JPMC είχε βγει μεγάλη κερδισμένη από την κρίση των subprimes και της Lehman (που ακολούθησε τον Σεπτέμβριο 2008). Δεν είναι τυχαίο πως κυρίως οι άσπονδοι ανταγωνιστές "βγάζουν το καπέλο" στον Jamie Dimon. -Για την ιστορία- ακριβώς επειδή επαναλαμβάνεται- σύμφωνα με επίσημα επιβεβαιωμένα στοιχεία ο επικεφαλής της FRB όπως και ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη είχαν...προλάβει να ξεφορτωθούν μετοχές τις First Republic Bank τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Προσώρας διώξεις δεν έχουν κινηθεί, όπως ουδέποτε έγινε και με την Bear Stearns σε ανάλογη περίπτωση τον Φεβρουάριο του 2008.

=====================================================

Για να το λέει ο Sage της Omaha...

Είναι θέμα αξιοπιστίας του συστήματος και εμπιστοσύνης της οικονομίας/κοινωνίας απέναντι του, η εν εξελίξη χρηματοπιστωτική κρίση στις ΗΠΑ. Οταν το λέει-προειδοποιώντας επί της ουσίας- ο Warren Buffett τότε το μέγεθος/σοβαρότητα του προβλήματος είναι πολύ πιο σύνθετα με ανοιχτό τον κίνδυνο συστημικής αστάθειας. Ο 92 χρονος μεγαλοεπενδυτής επέκρινε τους χειρισμούς διαχείρισης της κρίσης συμπληρώνοντας πως ενδεχόμενη παρόξυνση της αντιπαράθεσης Δημοκρατικών- Ρεπουμπλικανών για το θέμα του "ανώτατου ορίου στο δημόσιο χρέος" θα μπορούσε μέχρι και να παραλύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο Sage της Omaha καταφέρθηκε επιρρίπτοντας ευθύνες ευρύτερα σε Αρχές, πολιτικό σύστημα, Τύπο λέγοντας το αυτονόητο "...όταν δεν μπορείς να εγγυηθείς τα χρήματα του καταθέτη προκαλώντας κρίση εμπιστοσύνης, τότε..."

=====================================================

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ