Ασχολήσου με τη «μάνα γη» και διεκδίκησε δάνεια και επιδότηση έως 20.000 ευρώ

Ασχολήσου με τη «μάνα γη» και διεκδίκησε δάνεια και επιδότηση έως 20.000 ευρώ
Πολλοί πιστεύουν ότι την «επόμενη ημέρα» της ελληνικής οικονομίας η γεωργική παραγωγή θα πρέπει να παίζει καταλυτικό ρόλο τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την απασχόληση. Ήδη, τα προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση, αρχίζουν να υλοποιούνται το ένα μετά το άλλο. Νέοι αγρότες ηλικίας από 18 έως 40 ετών θα μπορούν να διεκδικήσουν επιδοτήσεις έως 20.000 ευρώ ενώ στο «παιχνίδι»  μπαίνει και η Τράπεζα Πειραιώς εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την συμβολαιακή γεωργία.  

Η επιδότηση…

Το κοινοτικό πρόγραμμα με την ονομασία «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» αναμένεται να τεθεί σε φάση υλοποίησης προς το τέλος του μήνα. Προβλέπει την ενίσχυση νέων αγροτών, ηλικίας από 18 έως και 40 ετών με ποσό το οποίο φτάνει ακόμη και στις 20.000 ευρώ ανά αγρότη. Το συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί μέσω του προγράμματος, αναμένεται να ανέλθει στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα μπορεί να διεκδικήσει ο υποψήφιος καλλιεργητής; Το ποσό της ενίσχυσης, διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου καθώς στόχος είναι να ενισχυθούν πρωτίστως οι αγρότες στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, το

ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης ανέρχεται:

1. Στις 20.000 ευρώ για τις ορεινές περιοχές της χώρας

2. Στις 17.500 ευρώ για τις λεγόμενεςμειονεκτικές περιοχές

3. Στις 15.000 ευρώ για τις λοιπές περιοχές.

Το τελικό ποσό της επιδότησης, εξαρτάται από συνδυασμό κριτηρίων. Αν κάποιος είναι μόνιμος κάτοικος ορεινής περιοχής εξασφαλίζει 7500 ευρώ, αν είναι κάτοικος μειονεκτικής περιοχής 5000 ευρώ ενώ για τις λοιπές περιοχές, το ποσό δεν υπερβαίνει τις 2500 ευρώ. Στο ποσό αυτό, μπαίνει κάτι παραπάνω, ανάλογα με το είδος της εκμετάλλευσης. Έτσι, η κτηνοτροφική εκμετάλλευση κερδίζει 7500 ευρώ, η φυτική 7500 ευρώ και η μεικτή εκμετάλλευση καθώς και μελισσοκομία 5000 ευρώ. Τέλος προστίθεται και ένα ποσό το οποίο εξαρτάται από το επίπεδο του εισοδήματος της εκμετάλλευσης. Αν το εισόδημα της εκμετάλλευσης ξεπερνάει το 120% του εισοδήματος αναφοράς (θα ανακοινωθεί) τότε στο «καλάθι» της επιδότησης μπαίνουν ακόμη 5000 ευρώ ενώ αν κυμαίνεται από 80-120% του εισοδήματος, 2500 ευρώ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Να είναι ηλικίας από 18 έως 40 ετών.

-Να είναι μόνιμοι κάτοικοι μειονεκτικής, ορεινής ή κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.

-Να διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

-Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

-Επίσης, τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι: α) Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους, β) Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμος στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1.000 τ.μ. (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υψος ενίσχυσης

-Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. H α΄ δόση της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ανά δικαιούχο. Η καταβολή του υπολοίπου 30% της οικονομικής ενίσχυσης σχετίζεται με την εκπλήρωση των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου.

-Η δεύτερη δόση (15%) μπορεί να χορηγηθεί από το επόμενο έτος της ένταξης του δικαιούχου, ενώ η τρίτη δόση (15%) μπορεί να χορηγηθεί με τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης, εφόσον ο δικαιούχος έχει επιτύχει το σύνολο των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και έχει υποβάλει τουλάχιστον δύο ενιαίες δηλώσεις εκμετάλλευσης μετά την ένταξή του στο μέτρο. Επίσης, η β' και η γ' δόση μπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

…και η χρηματοδότηση

Καλές οι επιδοτήσεις αλλά αν απουσιάζουν τα επενδυτικά κεφάλαια, σωστή δουλειά δεν γίνεται. Αυτό φαίνεται να σκέφτηκαν και οι υπεύθυνοι της Τράπεζας Πειραιώς εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για όσους θελήσουν να ασχοληθούν με τη συμβολαιακή γεωργία. Χαρακτηριστική είναι η νέα συμφωνία αυτή τη φορά στον τομέα των κηπευτικών θερμοκηπίου και του επιτραπέζιου σταφυλιού.

Πρόκειται για την ενδέκατη στη σειρά ανάλογη συμφωνία και την πρώτη που πραγματοποιείται στην Κρήτη, σε συνεργασία με την εταιρεία «Λ. Περβολαράκης – Γ. Κουτσομπός Α.Ε.» για την παραγωγή πιπεριάς και αγγουριού θερμοκηπίου, αλλά και επιτραπέζιων σταφυλιών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ξεκινήσει άμεσα με την παροχή ρευστότητας προς τους παραγωγούς, ώστε να αποκτήσουν εγκαίρως τα απαραίτητα γεωργικά εφόδια για την παραγωγή τους και θα ολοκληρωθεί με την αγορά του προϊόντος από την εταιρεία και την έγκαιρη εξόφληση των παραγωγών, διασφαλίζοντας έτσι το εισόδημά τους και καλύπτοντας ολόκληρο το παραγωγικό κύκλωμα.

Με τη συμβολαιακή γεωργία, ο παραγωγός γνωρίζει εκ των προτέρων το ποσό που θα εισπράξει για τις ποσότητες που θα διοχετεύσει στην αγορά και δεν έχει άγχος για το αν το προϊόν του θα πιάσει «τιμή» τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η τιμή πώλησης αποτελεί μεγάλο άγχος για όσους ζουν από τον πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας καθώς αστάθμητοι παράγοντες μπορεί κάλλιστα να τους ρίξουν έξω. Ο παραγωγός ελαιόκαρπου για λάδι, για παράδειγμα, είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο να υπάρξει υπερπαραγωγή στην Ισπανία, κάτι που θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στην τιμή πώλησης του λαδιού στην Ελλάδα.

Η Τράπεζα Πειραιώς, υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της ότι μέσω της Συμβολαιακής Γεωργίας, καλύπτει τους παραγωγούς με πρόσθετη (πέραν του ΕΛΓΑ) ασφάλιση για την πιθανή απώλεια παραγωγής, λόγω ασθενειών και φυσικών καταστροφών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ