Κατάταξη εισακτέων 2021 στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Κατάταξη εισακτέων 2021 στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Η κατάταξη των εισακτέων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου και ώρα 08:00, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στην αεροπορική βάση Δεκελείας Αττικής

Για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, κατά την ημέρα της κατάταξης, απαιτείται η προσκόμιση PCR covid test αρνητικό (-), το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 48-72 ώρες πριν την ημέρα παρουσίασής τους για κατάταξη.

Να παρουσιαστούν για κατάταξη καλούνται από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) οι εισακτέοι/εισακτέες των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021 και των τριών Κατευθύνσεων της Ειδικής Κατηγορίας του Ν.3648/08 Αρ.11 παρ. 1γ (Έλληνες του Εξωτερικού).
Η κατάταξη των εισακτέων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου και ώρα 08:00, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στην αεροπορική βάση Δεκελείας Αττικής.

Οι καλούμενοι και οι καλούμενες για κατάταξη στη Σχολή, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στην Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών.

Αναλυτικότερα:

- Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κατάταξης

- Βιογραφικό Σημείωμα

- Υπεύθυνη Δήλωση Φοίτησης σε ΑΕΙ - ΤΕΙ

- Υπεύθυνη Δήλωση Ελλειπόντων Δικαιολογητικών

- Υπεύθυνη Δήλωση Κατοχής Διαβατηρίου

- Υπεύθυνη Δήλωση Μη Κατοχής Βιβλιαρίου Υγείας

Επιπρόσθετα, για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, κατά την ημέρα της κατάταξης, απαιτείται η προσκόμιση PCR covid test αρνητικό (-), το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 48-72 ώρες πριν την ημέρα παρουσίασής τους για κατάταξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ