ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγόρευση κυκλοφορίας από 00:30 έως τις 05:00 - Τι έγγραφα θα χρειαστείτε

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγόρευση κυκλοφορίας από 00:30 έως τις 05:00 - Τι έγγραφα θα χρειαστείτε

Πρώτη ημέρα της άρσης του lovkdown, με απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 00:30 έως τις 05:00

Σε ισχύ τίθεται από απόψε το νέο ωράριο απαγόρευσης κυκλοφορίας και θα είναι από τις 00.30 έως τις 05.00.

Το συγκεκριμένο χρονικό μέτρο, βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους, περιοριστικά αναφερόμενους, λόγους:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Lockdown: Τι αλλάζει από σήμερα σε μετακινήσεις, λιανεμπόριο - Πώς θα ταξιδεύουμε

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας,

β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία) και


γ) ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο.

Για τη μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης.

Για τις περ. (β) και (γ) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β).

Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ