Κουδούνι για τα γυμνάσια και τα λύκεια

Κουδούνι για τα γυμνάσια και τα λύκεια

Επανεκκινούν σήμερα τα μαθήματα στις δύο πρώτες τάξεις των Λυκείων καθώς και στις τρεις τάξεις των Γυμνασίων, με μέτρα για την τήρηση των αποστάσεων.

Τα μαθήματα της φετεινής χρονιάς θα τελειώσουν στις 12 Ιουνίου, ενώ έως τις 20 Μαΐου το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να λάβει τις τελικές του αποφάσεις για την τύχη των μαθημάτων στα δημοτικά σχολεία.

Για τους μαθητές που επιστρέφουν σήμερα στα σχολεία ισχύουν οι κανόνες που τέθηκαν σε εφαρμογή την προηγούμενη Δευτέρα με την επανέναρξη των μαθημάτων στη Γ΄Λυκείου, δηλαδή:

Τήρηση των αποστάσεων στην τάξη και την αυλή.

Τα τμήματα έχουν διαχωριστεί σε μικρότερες ομάδες των 15 ατόμων

Τα διαλείμματα διεξάγονται χωριστά

Τα κυλικεία παραμένουν κλειστά

Τι ισχύει για τις απουσίες

Για το σύνολο των παιδιών οι απουσίες δεν θα ληφθούν υπόψιν με την προϋπόθεση ότι ο γονέας ή ο κηδεμόνας έχει υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, όπου συμφωνα με το υπουργείο αναφέρει πως «ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί.

Στις δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία συντρέχει: «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ