Υποχρεωτικά τέλος σε πέντε χρόνια για τις σημερινές αστυνομικές ταυτότητες

Σύμφωνα με απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου οι ταυτότητες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Υποχρεωτικά τέλος σε πέντε χρόνια για τις σημερινές αστυνομικές ταυτότητες

Ημερομηνία λήξης στις σημερινές ελληνικές ταυτότητες έβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνοντας πρόταση για ενίσχυση των χαρακτηριστικών ασφαλείας στις ταυτότητες που εκδίδουν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Με 335 ψήφους υπέρ, 269 κατά και 21 αποχές το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση βάσει της οποίας όλα τα δελτία ταυτότητας θα πρέπει να πληρούν κάποια κοινά ελάχιστα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ενώ πάνω στα δελτία θα εμφανίζεται ο κωδικός της χώρας μέσα στη σημαία της Ε.Ε.

Ορίζεται επίσης η υποχρεωτική χρήση φωτογραφίας και δύο δακτυλικών αποτυπωμάτων που θα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό μέσο (τσιπ) για τα δελτία ταυτότητας των πολιτών, ενώ τα παιδιά μέχρι έξι ετών συνεχίζουν να εξαιρούνται από την υποχρέωση για τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν την εξαίρεση αυτή μέχρι την ηλικία των δώδεκα ετών.

Τα δελτία ταυτότητας τα οποία δεν διαθέτουν τμήμα αναγνώσιμο από μηχάνημα, όπως είναι η περίπτωση των ελληνικών ταυτοτήτων, θα σταματήσουν να ισχύουν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη σχετική ανακοίνωσή του.

Το κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ δύο χρόνια μετά τη δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τους επανεξετάζει κάθε έξι χρόνια με έμφαση στα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δυνατότητα μετακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών και την αποτελεσματικότητα των βιομετρικών ελέγχων για την ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ