Ήρθαν τριπλά εκκαθαριστικά εισφορών σε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες

Αναρτήθηκαν στο site του ΕΤΕΑΕΠ τα ειδοποιητήρια εισφορών επικούρησης και εφάπαξ για ιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους

Ήρθαν τριπλά εκκαθαριστικά εισφορών σε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες

Άλλη μια εκκρεμότητα από το παρελθόν προστίθεται στον ήδη συσσωρευμένο όγκο των υποχρεώσεων για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Μετά την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού, το ΕΤΕΑΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) ανέβασε στον διαδικτυακό του τόπο τριπλά ειδοποιητήρια για πολυπληθείς ομάδες αυτοαπασχολουμένων: δικηγόρους, ιατρούς κλπ. Όπως φαίνεται και από τα αναλυτικά παραδείγματα, για να ξεμπερδέψουν με αυτή την εκκρεμότητα θα πρέπει να κάνουν τριπλές πληρωμές κάθε μήνα μέχρι και τον... Φεβρουάριο του 2022. Μια... μεταμνημονιακή επιτήρηση δηλαδή και για τους εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν τη σχετική πληροφορία από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ. Προσοχή μόνο διότι τουλάχιστον το πρωί της Κυριακής, με το πάτημα της σχετικής σελίδας, έβγαζε ειδοποίηση για "διαδικασίες συντήρησης της υπηρεσίας". Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες που συγκέντρωσε το fpress.gr, η σελίδα θα μείνει "κάτω" για ολόκληρη τη σημερινή ημέρα οπότε η πρόσβαση στα ειδοποιητήρια θα είναι και πάλι εύκαιρη από αύριο.

Ενημερωτικό Σημείωμα Εκκαθάρισης

• Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίστηκαν στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών και διαμορφώνεται έως 31/1/2019, σε 586,08 €και από 1/2/2019 σε 650,00 €.

• Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα (π.χ. εισφορά Φεβρουαρίου 2019 έως 30/3/2019). Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη έκδοση των ειδοποιητηρίων καταληκτική ημερομηνία καταβολής ορίζεται η 12/04/2019.

• Ασφαλιστικές εισφορές που δεν εξοφλούνται εμπροθέσμως, θεωρούνται καθυστερούμενες και επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Η μηνιαία εισφορά θεωρείται εξοφλημένη εφόσον έχει καταβληθεί το σύνολο της απαίτησης.
• Στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΤΕΑΕΠ, παρέχονται πληροφορίες για τις «Εισφορές», «Πληρωμές» και «Εκκαθάριση».
Ειδικότερα, θα βρείτε τρία ειδοποιητήρια:


- ένα ειδοποιητήριο με την τρέχουσα εισφορά του Φεβρουαρίου 2019 με αναδρομικό τον Ιανουάριο του 2019. Η μορφή του ειδοποιητηρίου έχει ως εξής (το παράδειγμα αφορά σε δικηγόρο):

To δεύτερο ειδοποιητήριο αφορά στα αναδρομικά του 2017 και συγκεκριμένα στον πρώτο από τους 36 μήνες:

Το 3ο ειδοποιητήριο αφορά στα αναδρομικά του 2018 τα οποία επίσης θα πληρωθούν σε 36 δόσεις

Με κάθε καταβολή εξοφλούνται κατά προτεραιότητα:

1. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμων καταβολών απαιτηθεισών δόσεων εκκαθάρισης

2. Απαιτούμενες δόσεις 2017

3. Απαιτούμενες δόσεις 2018

4. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα

5. Παλαιότερες τρέχουσες εισφορές

6. Τρέχουσα εισφορά

• Η εξόφληση των εισφορών στο μηχανογραφικό σύστημα πραγματοποιείται κατά περίπτωση:

Ποσό μικρότερο του οφειλόμενου: Καταβολές ποσών που δεν επαρκούν για την εξόφληση ακέραιης εισφοράς, θα παραμένουν ως πιστωτικό υπόλοιπο εν αναμονή επόμενης καταβολής και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή της.

Ποσό ίσο του οφειλόμενου: Αφορά το σύνολο της παλαιότερης απαιτηθείσας ανεξόφλητης οφειλής

Ποσό μεγαλύτερο του οφειλόμενου: Εξοφλούνται παλαιότερες οφειλές και το υπόλοιπο παραμένει ως πιστωτικό για συμψηφισμό μελλοντικών καταβολών .

• Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό παραμένει στο λογαριασμό του και συμψηφίζεται με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές:

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Σύμφωνα με την αρ.Φ80000/οικ.60298/1472/23-12-2016 ΥΑ ΥΠΕΚΑΑ από 1/1/2017 η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται μηνιαία με καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

• Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει ανάλυση μηνιαίας εισφοράς, εκκρεμείς απαιτήσεις ή καταβολές και στοιχεία που απαιτούνται για την πληρωμή των εισφορών. Στο πεδίο «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Εκτός Εκκαθάρισης» θα εμφανίζεται το μέρος της οφειλής που αφορά το τρέχον έτος. Στο πεδίο «Πιστωτικό Υπόλοιπο» θα εμφανίζεται το συνολικό ποσό καταβολών που εκκρεμεί προς συμψηφισμό με την επόμενη καταβολή. Στο πεδίο «Αναδρομικά» θα εμφανίζονται ποσά οφειλής μηνών που ζητούνται αναδρομικά.

• Το πληρωτέο ποσό διαμορφώνεται από το τρέχον ποσό εισφοράς και τα αναδρομικά ποσά αφαιρούμενων τυχόν πιστωτικών υπολοίπων. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εκτός εκκαθάρισης δεν περιλαμβάνονται στο τελικό ποσό οφειλής.

• Οφειλές έως 31/12/2016 δεν περιλαμβάνονται στο παρόν ειδοποιητήριο.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή των εισφορών πραγματοποιείται σε Τράπεζες και ΕΛΤΑ με την χρήση του κωδικού εντολής πληρωμής, ο οποίος είναι ατομικός και χρησιμοποιείται για όσο χρονικό διάστημα ο ασφαλισμένος είναι υπόχρεος καταβολής εισφορών. Μπορείτε να πληροφορηθείτε τα διαθέσιμα προϊόντα καταβολής εισφορών καθώς και ενδεχόμενες χρεώσεις για την χρήση τους από τις Τράπεζες και τα ΕΛΤΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ