Στροφή σε νέες ατομικές ασφαλίσεις Ζωής - Κυρίαρχες στην αγορά

Στροφή σε νέες ατομικές ασφαλίσεις Ζωής - Κυρίαρχες στην αγορά

Από το ποσό των 341,7 εκατ. ευρώ των νέων εργασιών του κλάδου, 310,2 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στις ατομικές ασφαλίσεις και 31,5 εκατ. ευρώ στις ομαδικές ασφαλίσεις.

Οι ατομικές ασφαλίσεις κυριαρχούν στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου Ζωής του πρώτου εξαμήνου του 2017

Από το ποσό των 341,7 εκατ. ευρώ των νέων εργασιών του κλάδου, 310,2 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στις ατομικές ασφαλίσεις και 31,5 εκατ. ευρώ στις ομαδικές ασφαλίσεις.

Τα αντίστοιχα ποσά του πρώτου τριμήνου του 2017 ήταν 185,3 εκατ. ευρώ (171,1 εκατ. ευρώ στις ατομικές και 14,2 εκατ. ευρώ στις ομαδικές).

Αυτό προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για την πορεία των ασφαλίσεων του κλάδου Ζωής το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό στην κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ατομικών ασφαλίσεων, ενώ για τις ομαδικές ασφαλίσεις κυριαρχούν και πάλι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας μαζί όμως με τις άμεσες πωλήσεις (Corporate Sales, ασφαλιστικοί υπάλληλοι).