Πόσο μειώνεται το εφάπαξ ανά ταμείο

Πόσο μειώνεται το εφάπαξ ανά ταμείο
Μειώνεται έως 83% το εφάπαξ σε 21 ταμεία πρόνοιας, που καταβάλουν υψηλότερες παροχές, σε σχέση με τις εισφορές που έχουν εισπράξει. Επίσης, θα υπάρξει και νέα μελέτη για την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του βοηθήματος, κάτι που , όπως εκτιμάται, θα οδηγήσει σε νέες περικοπές, μετά το 2013. Στο πολυνομοσχέδιο, θα ενσωματωθεί άρθρο το οποίο θα προβλέπει ποια θα είναι η μείωση του εφάπαξ ανά ταμείο. Δείτε ολόκληρο τον πίνακα

Ο πλήρης πίνακας με τα ποσοστά των περικοπών, όπως αποτυπώνονται στο υπό σύνταξη σχέδιο νόμου, έχει ως εξής:

 1. Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑΠΙΤ: -2,21%
 2. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων: του ΤΑΠΙΤ: -17,35%
 3. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ: -18,38%
 4. Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ:-26,77%
 5. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΤΑΠΙΤ:-63,91%
 6. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ: -41,52%
 7. Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ: -22,67%
 8. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ: -42,29%
 9. Τομέας Πρόνοιας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδας του ΤΠΔΥ: -36,94%
 10. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών του ΤΠΔΥ:-52,21%
 11. Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ: -6,19%
 12. Τομέας Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: -8,21%
 13. Τομέας Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: -28,41%
 14. Κλάδος ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ:-3,84%
 15. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ: -41,17%
 16. Τομέας Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ: -17,42%
 17. Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ: -32,8%
 18. Τομέας Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ:-83%
 19. Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ: -1,94%
 20. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του ΤΕΑΠΑΣΑ:-45,49%
 21. Λογαριασμός Πρόνοιας Υπαλλήλων ΙΚΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: -35,11%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ