Ποιοι (μπορεί) να γλιτώσουν από την αύξηση ορίων ηλικίας

Ποιοι (μπορεί) να γλιτώσουν από την αύξηση ορίων ηλικίας
Ακόμη και σήμερα, η ασφαλιστική νομοθεσία έχει ορθάνοιχτα παράθυρα που επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση στα 53 ή και στα 55. Αυτό οφείλεται στις μεταβατικές διατάξεις που προβλέφθηκαν το 2010. Θεωρητικά, όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με αυτές τις διατάξεις δεν μπορούν να θιγούν. Θ ισχύσει αυτό και στην πράξη. Το fpress.gr παρουσιάζει τις βασικές κατηγορίες ασφαλισμένων που έχουν πιθανότητες να γλιτώσουν την αύξηση στα όρια ηλικίας.

Ασφαλώς το ενδιαφέρον εστιάζεται κατά κύριο λόγο στο ΙΚΑ που είναι και το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο της χώρας. Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες:

• Οι ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν 10.500 ένσημα στο τέλος του 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όποτε συμπληρώσουν το 58ο έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξαγοράσουν δύο επιπλέον χρόνια έως το τέλος του 2013 προκειμένου να συγκεντρώσουν τα 11.100 ένσημα.

• Στα βαρέα και ανθυγιεινά, θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν όσοι συμπλήρωσαν 10.500 ένσημα εκ των οποίων τα 7.500 βαρέα κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2010. Τα άτομα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, μπορούν να βγουν με πλήρη σύνταξη στα 55 ή με μειωμένη σύνταξη στα 53

• 'Όσοι έχουν συμπληρώσει 11.100 ένσημα στο τέλος του 2010 διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε το θελήσουν και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

• Οι γυναίκες που θα συμπληρώσουν 4500 ένσημα και το 60 έτος της ηλικίας τους έως το τέλος του 2012, θα μπορέσουν να φύγουν στη σύνταξη στα 62 και εκτός απροόπτου δεν θα θιγούν από την αύξηση των απαιτούμενων ενσήμων (από τα 4500 ένσημα στα 6000 ένσημα) ή από την αύξηση των ορίων ηλικίας κατά δύο χρόνια.

• Γυναίκες στα βαρέα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εφόσον στο τέλος του 2012 συμπληρώνουν 4500 ένσημα εκ των οποίων 3600 βαρέα. Η συγκεκριμένη γυναίκα, θα φύγει όταν θα συμπληρώσει τα 57.

• Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ που θα συμπληρώσει 10.000 ένσημα στο τέλος του 2012, θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη όταν θα συμπληρώσει 10.800 ένσημα και τα 58,5. (58 έτη και έξι μήνες)

• Γυναίκα που συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της στο τέλος του 2012, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη στα 57 υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα έχει συμπληρώσει τα 4500 ένσημα.

• Μειωμένη σύνταξη δικαιούται και η γυναίκα που θα μαζέψει τα 10.000 ένσημα στο τέλος του 2012. Θα συνταξιοδοτηθεί με το που θα συμπληρώσει 10.800 ένσημα και τα 56,5.

• Μητέρα με ανήλικο η οποία συμπληρώνει 5.500 ένσημα στο τέλος του 2012, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη στα 60 ή με μειωμένη στα 55.

Για τους ασφαλισμένους στο δημόσιο, απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, είναι η συμπλήρωση των 25 ετών προϋπηρεσίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ