Δεν θα πληρωθούν τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΟΓΑ

Δεν θα πληρωθούν τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΟΓΑ
Υπομονή για μετά τις 15 Αυγούστου (πόσο μετά δεν μας λένε) θα χρειαστεί να κάνουν περισσότερες από 470 χιλιάδες οικογένειες που δικαιούνται τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ. Ο Οργανισμός ανακοίνωσε ότι δεν «έχουν ολοκληρωθεί» οι απαιτούμενες εργασίες, με αποτέλεσμα η πληρωμή να καθυστερήσει.

Η δυσάρεστη έκπληξη για τους δικαιούχους – τρίτεκνους και πολύτεκνους- έρχεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονική περίοδο και ενώ η κυβέρνηση συζητάει ήδη το ενδεχόμενο θέσπισης αυστηρότερων κριτηρίων χορήγησης των επιδομάτων κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί δραματικά ο αριθμός των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι τα οικογενειακά επιδόματα που χορηγούνται μέσω του ΟΓΑ (και τα οποία έχουν κόστος περίπου 500 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση για τον κρατικό προϋπολογισμό) είναι τα εξής:

• Ισόβια σύνταξη: 102 ευρώ / μήνα

• Επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων: 44 ευρώ / μήνα για κάθε παιδί

• Εφάπαξ παροχή: 2000 ευρώ

• Επίδομα τρίτου παιδιού: 177 ευρώ / μήνα