Ποιοι παλιοί ασφαλισμένοι φεύγουν χωρίς όριο ηλικίας

Ποιοι παλιοί ασφαλισμένοι φεύγουν χωρίς όριο ηλικίας
Στη σύνταξη μπορούν να οδηγηθούν με πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα μια μικρή ομάδα περίπου 50.000 ασφαλισμένων, οι οποίοι ξεκίνησαν να εργάζονται και ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά πριν από το 1983.

Είναι οι ασφαλισμένοι που με 35 έτη ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, χωρίς να νοιάζονται για το όριο ηλικίας.Βάσει των κυβερνητικών δεσμεύσεων, οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να ανησυχούν ακόμη και αν υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με τους εκπροσώπους των θεσμών.

Ακόμα ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν στο Δημόσιο κυρίως για έγγαμες γυναίκες και μητέρες ανηλίκων. Οι άνδρες μπορούν να αξιοποιήσουν διάταξη, που προβλέπει τη συνταξιοδότηση με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να εξαγοράσουν τον χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας όχι όμως άλλα πλασματικά έτη.

Εναλλακτικά οι άνδρες που έχουν συμπληρώσει 25ετία μπορούν να αποχωρήσουν στα 60 με μειωμένη σύνταξη και στα 65 με πλήρη. Για θεμελίωση μετά το 2013 ισχύει η γενική ρύθμιση, που προβλέπει έξοδο στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

Διαφορετικές ταχύτητες ισχύουν για τις γυναίκες ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Συγκεκριμένα:

• Οι γυναίκες που δεν είναι παντρεμένες και ασφαλίστηκαν πριν το 1983 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας.

• Οι έγγαμες αλλά και οι μητέρες ανηλίκων μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 24 ετών και 6 μηνών χρόνου ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας.

Ειδικότερη διάταξη υπάρχει για τους απασχοληθέντες στο Δημόσιο πριν την 1η Ιανουαρίου 1983 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 30 έτη ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας.

Συνταξιοδότηση από ΔΕΚΟ - τράπεζες

Δικαίωμα για σύνταξη με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας από τα ειδικά ταμεία έχουν όσοι έχουν ασφαλιστεί πριν το 1983. Μάλιστα η ασφάλιση μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε ταμείο, αρκεί να έχει συμπληρωθεί έστω και μία ημέρα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1982. Για τη συμπλήρωση του εν λόγω χρόνου δεν μπορούν να εξαγοραστούν πλασματικά έτη. Μπορεί να γίνει χρήση μόνο της στρατιωτικής θητείας από τους άνδρες και υπό την προϋπόθεση πως ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του.

Στις περιπτώσεις που δεν έχει συμπληρωθεί η 35ετία, το όριο ηλικίας συνδέεται με το έτος που γίνεται η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για τους άντρες πρέπει η 25ετία να έχει συμπληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012 για να αποφευχθεί η αύξηση του ορίου ηλικίας. Για τις γυναίκες χρειάζεται τόσο το όριο ηλικίας όσο και ο απαραίτητος χρόνος ασφάλισης.

Ειδικά για τις γυναίκες λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης του 55ου τους έτους και της 25ετίας. Αντίστοιχα το δικαίωμα για πλήρη σύνταξη θεμελιώνεται για το όριο ηλικίας που κάθε φορά ισχύει.

ΠΗΓΗ: euro2day.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ