ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

27/04/2015 09:15 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ποιοι παλιοί ασφαλισμένοι φεύγουν χωρίς όριο ηλικίας

Στη σύνταξη μπορούν να οδηγηθούν με πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα μια μικρή ομάδα περίπου 50.000 ασφαλισμένων, οι οποίοι ξεκίνησαν να…