Πόσο κοστίζουν τα πλασματικά έτη για γρήγορη σύνταξη

Πόσο κοστίζουν τα πλασματικά έτη για γρήγορη σύνταξη
Σύνταξη με ευνοϊκές προϋποθέσεις ακόμη και στα 60 μπορούν να κατοχυρώσουν πάνω από 500.000 παλαιοί ασφαλισμένοι μέσα το 2015.

Όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος» αυτό μπορεί να γίνει, είτε για να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα για σύνταξη έως και 7 έτη πριν από τα 67 είτε για να θεμελιώσουν άμεσα δικαίωμα και να πάρουν πιο γρήγορα τη σύνταξή τους από τη στιγμή που έχουν την ηλικία εξόδου.

Η βασική προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει 12 έτη ασφάλισης από το 2011 και μετά.

Τι συμφέρει και πόσο στοιχίζουν τα πλασματικά έτη για γρήγορη σύνταξη μέσα στο 2015:

 • Στρατιωτική θητεία (εξαγορά ίση με το 20% των μηνιαίων αποδοχών).
 • Γονική άδεια 3,5 μήνες (167 €/μήνα).
 • Επιδοτούμενη ανεργία και ασθένεια (300 + 300 μέρες χωρίς εξαγορά).
 • Εκπαιδευτική άδεια (167 €/μήνα).
 • Χρόνος σπουδών (4 έτη με 167 €/μήνα).
 • Χρόνος μη επιδοτούμενης ανεργίας (1 έτος με 167 €/μήνα).
 • Κύηση και λοχεία (119 μέρες χωρίς εξαγορά).
 • Χρόνος απεργίας (167 €/μήνα).
 • Χρόνος παιδιών. 1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 για το δεύτερο και 2 για το τρίτο και κάθε επόμενο (167 €/μήνα).
 • Χρόνος επαγγελματικής δραστηριότητας μέχρι 5 έτη πριν από την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ-ΤΣΑ-ΤΑΕ (μηνιαία εισφορά 3ης και 4ης κατηγορίας).
 • Κενό ασφάλισης (167 €/μήνα).
 • Χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ (εισφορά 110 €/μήνα).
 • Χρόνος μαθητείας και μέχρι ένα 1 έτος (167 €/μήνα).
 • Χρόνος φυλάκισης για ανυποταξία στο στράτευμα.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, χρειάζεται προσοχή, γιατί πλέον δεν ισχύουν οι αναγνωρίσεις πλασματικών ετών για να συμπληρωθεί χρόνος ασφάλισης για σύνταξη με τις προϋποθέσεις του 2010, παρά μόνον αν υπάρχει διάστημα ανεργίας ή ασθένειας την τελευταία δεκαετία.

Οι μόνες αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου που ισχύουν για τους περισσότερους ασφαλισμένους, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», είναι για να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το 2011και μετά.

Ποιες κατηγορίες αναγνωρίζουν πλασματικά έτη για το 2010:

1. Μητέρες με ανήλικο παιδί και ασφάλιση στο ΙΚΑ μέχρι το 1992. Αν είχαν τις 5.500 ημέρες έως το 2010 αλλά το παιδί τους είχε ενηλικιωθεί, μπορούν να ανατρέξουν μια δεκαετία πίσω πριν από την ενηλικίωση του παιδιού τους για να συμπληρώσουν τις 5.500 ημέρες με χρόνο ανεργίας και ασθένειας (200+200 ημέρες) ενόσω το παιδί τους ήταν ακόμη ανήλικο.

2. Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ μέχρι 1992 που είχαν κλείσει το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2010 και δεν είχαν τις 4.500 ημέρες για να συνταξιοδοτηθούν. Μπορούν να αναγνωρίσουν από χρόνο ανεργίας μέχρι 100 ημέρες για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης (100 ανά έτος την τελευταία πενταετία).

3. Ανδρες ασφαλισμένοι στο Δημόσιο μεταξύ 1983-1992 που έχουν 25ετία έως το 2010. Αν επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας, απαιτούνται 37 έτη και μπορούν να συμπληρώσουν την 37ετία μόνο με αναγνώριση στρατιωτικής θητείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ