ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ

20/04/2015 10:09 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Πόσο κοστίζουν τα πλασματικά έτη για γρήγορη σύνταξη

Σύνταξη με ευνοϊκές προϋποθέσεις ακόμη και στα 60 μπορούν να κατοχυρώσουν πάνω από 500.000 παλαιοί ασφαλισμένοι μέσα το 2015.