«Θύμα απάτης» το 75% των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών

 «Θύμα απάτης» το 75% των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών
Έρευνα της Deloitte για την Πρόληψη της Απάτης στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, στην οποία συμμετείχαν 51 ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες δείχνει πως σχεδόν το 75% των ασφαλιστικών εταιρειών έχει ανιχνεύσει περιπτώσεις απάτης, χωρίς όμως να μπορεί να τις τεκμηριώσει.

Ενδεικτικά πορίσματα της έρευνας:

• Οι περισσότερες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες διαθέτουν κώδικα δεοντολογίας και πολιτικές, στις οποίες ορίζεται επαρκώς η έννοια της απάτης.
• Σχεδόν το 75% των ασφαλιστικών εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα έχει ανιχνεύσει περιπτώσεις απάτης τις οποίες όμως, δε μπορεί να τεκμηριώσει.
• Οι πιο συνήθεις μορφές απάτης που παρατηρούνται στην ασφαλιστική αγορά είναι η εικονική ζημιά και η υπερκοστολόγηση του ποσού αποζημίωσης.
• Τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της απάτης είναι ο έλεγχος και πιο συγκεκριμένα η ύπαρξη κατάλληλων και σωστά σχεδιασμένων δικλείδων ασφαλείας καθώς και η συνεχής εκπαίδευση των υπαλλήλων.

Όπως σημειώνεται στην έρευνα, για τη διαχείριση του κινδύνου της απάτης προαπαιτούμενη είναι μια σειρά από δραστηριότητες ελέγχου, οι οποίες περιλαμβάνουν εκτός των άλλων, τη συνεχή αξιολόγηση του κινδύνου, τη δημιουργία περιβάλλοντος κατά της απάτης, την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών, το σχεδιασμό και τη βελτίωση των διαδικασιών και των δικλείδων ασφαλείας.
Προτάσεις

Για την καλύτερη πρόληψη, αλλά και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κινδύνου της απάτης, σύμφωνα με την Deloitte, οι εταιρείες θα πρέπει να χαράσσουν συγκεκριμένη στρατηγική πρόληψης της απάτης και να αναπτύξουν διαδικασίες διαχείρισης της απάτης σχετικά με τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις. Θα πρέπει επίσης, να διαμορφώνουν σχέδιο για την πρόληψη και την αποτροπή της απάτης, να εισάγουν καινοτόμες διαδικασίες κατά της απάτης, να αξιοποιούν τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων (Data Analytics) για την πρόληψη και έγκαιρη αναγνώριση του κινδύνου της απάτης και να παρακολουθούν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (Fraud Awareness Training). Επιπλέον, οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες οφείλουν να χαράσσουν πολιτικές whistleblowing, μέσω των οποίων θα ορίζονται αναλυτικά οι εσωτερικές διαδικασίες αναφοράς ύποπτων περιπτώσεων απάτης από τους υπαλλήλους προς τα αρμόδια τμήματα. Τέλος, σε περιπτώσεις απάτης, θα ήταν ωφέλιμο να λαμβάνουν μέτρα περιορισμού της έκθεσης της εταιρίας στον κίνδυνο.

Η Insurance Leader της Deloitte Ελλάδος Δέσποινα Ξενάκη, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης, επεσήμανε πως οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τον κίνδυνο της απάτης με την ενδυνάμωση του εσωτερικού ελέγχου, με την αξιοποίηση μηχανογραφικών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων (Data Analytics) ώστε έγκαιρα να προλάβουν περιπτώσεις απάτης και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές δικλείδες ελέγχου, ελαχιστοποιώντας έτσι την έκθεση τους στον λειτουργικό κίνδυνο με τα σχετικά οικονομικά κόστη.»