Πάει …αργότερα η πληρωμή των οικογενειακών επιδομάτων – Η νέα ημερομηνία

Πάει …αργότερα η πληρωμή των οικογενειακών επιδομάτων – Η νέα ημερομηνία
Τελικώς ο ΟΓΑ δεν θα ανταποκριθεί στην υπόσχεσή του να πληρώσει το επίδομα τέκνων για το 2ο τρίμηνο του 2014 μέχρι τις 11 Ιουλίου όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά. Με ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγο η ημερομηνία πληρωμής…

…μετατίθεται για τις 18 Ιουλίου. Η πληρωμή αυτή αφορά δικαιούχους που θα έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση Α21 (μέσω του TaxisNet της Γενικής ΓραμματείαςΠληροφοριακών Συστημάτων), μέχρι και την 30η Ιουνίου 2014 .

Επίσης, την ίδια ημερομηνία (18/6/2014) θα γίνει πληρωμή των Οικογενειακών Επιδομάτων και στους δικαιούχους εκείνους που είχαν υποβάλει τροποποιητική αίτηση για το έτος 2013 (που δεν έχουνπληρωθεί) και η αίτησή τους έχει εκκαθαριστεί.

Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης διευκρινίζει ότι:

α) Προαπαιτούμενο για την πληρωμή των επιδομάτων αποτελεί η υποβολή της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).

β) Αιτήσεις Α21 που θα υποβληθούν μετά τις 30/6/2014 θα ικανοποιηθούν σε επόμενη πληρωμή.

γ) Οι δικαιούχοι Οικογενειακών Επιδομάτων για το 2014 υποχρεούνται να υποβάλουν νέες αιτήσεις Α21 , δεδομένου ότι οι αιτήσεις Α21 του 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη.

δ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους, μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ( www.oga.gr ) .