Οι κατηγορίες "ανασφάλιστων" του ΟΑΕΕ που δικαιούνται δωρεάν περίθαλψη

Οι κατηγορίες "ανασφάλιστων" του ΟΑΕΕ που δικαιούνται δωρεάν περίθαλψη
Το μέτρο χρηματοδοτείται από το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 και η δαπάνη για τους ανασφάλιστους θα φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, με αίτηση στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ και την υποχρεωτική προσκόμιση στα Ταμεία των εκκαθαριστικών της εφορίας για τα έτη 2011, 2012 και 2013 θα μπορούν να αποκτούν δικαίωμα για παροχές ασθενείας από τον ΕΟΠΥΥ έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2015 όσοι χρωστούν εισφορές ή έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα.Δικαίωμα έχουν πρώτον, ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέαΔεύτερον, ασφαλισμένοι του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα.Οι ασφαλισμένοι αυτών των κατηγοριών, δικαιούνται, οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους, παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.