Αύξηση στις ασφάλειες Ζωής τον Απρίλιο

Αύξηση στις ασφάλειες Ζωής τον Απρίλιο
Είναι ο δεύτερος μήνας του 2014 και ο πέμπτος από τον Αύγουστο του 2013 που καταγράφεται αύξηση στις ασφαλίσεις Ζωής σε μηνιαία

βάση, τον Απρίλιο του 2014. Στη μελέτη αναφέρεται ότι συνολικά για το διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του 2014 οι ασφαλίσεις Ζωής παρουσιάζουν αύξηση 3,6%.
Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, αν αφαιρεθεί η επίδραση του κλάδου «Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις» η παραγωγή των ασφαλίσεων Ζωής συνολικά είναι αυξημένη κατά 0,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ αντιστοίχως η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής και Ζημιών είναι μειωμένη κατά 5,2%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ