Διευκολύνσεις από το ΙΚΑ στους πληγέντες της Κεφαλονιάς

Διευκολύνσεις από το ΙΚΑ στους πληγέντες της Κεφαλονιάς
Διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις, τους εργοδότες και τους ασφαλισμένους στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, οι οποίοι αποδεδειγμένα επλήγησαν από τον σεισμό, ανακοίνωσε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ύστερα από σχετική απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αναστολή της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι μήνες, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η σεισμική δόνηση, είτε για τους εργοδότες που έχουν ήδη ρυθμίσει με τις ισχύουσες διατάξεις, είτε για τους εργοδότες που πρόκειται να υπαχθούν στη ρύθμιση που αφορά στις σεισμόπληκτες περιοχές (χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών, λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων)
Παράλληλα, προβλέπεται η κεφαλαιοποίηση των μέχρι 31.12.2013 καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω περιπτώσεων σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Ο αριθμός των δόσεωνπροκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού των ζημιών δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 12 και μεγαλύτερος των 24, αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.
Όσον αφορά τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση και τηρούν τους όρους της, αναστέλλεται μέχρι την εξόφληση της οφειλής η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ