Τέλος εποχής για την ΑΤΕ Leasing

 Τέλος εποχής για την ΑΤΕ Leasing
Tέλος εποχής για την ΑΤΕ Leasing, μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της και την τοποθέτηση της σε ειδική εκκαθάριση, που αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Οκτωβρίου η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων. Ο κ. Νικόλαος Μαράντος τοποθετήθηκε ως ειδικός εκκαθαριστής.

Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στο ΦΕΚ και υπογράφεται από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλο. Όπως αναφέρεται στην απόφαση "στην από 23.10.2013 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, σημειώνεται ότι η καθαρή θέση του χρηματοδοτικού ιδρύματος ΑΤΕ Leasing είναι αρνητική (τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία 31.12.2012), ενώ απαιτείται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό των 135.435.000 ευρώ. Τη στιγμή που το εν λόγω χρηματοδοτικό ίδρυμα αδυνατεί να αυξήσει τα κεφάλαια του, καθώς δεν υλοποιήθηκε η απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων του στις 21.02.2012 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 90 εκατ. ευρώ, καθώς η μητρική ΑΤΕ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υποκεφαλαιοποίησης. Παράλληλα δεν ήταν δυνατή πλέον η συμμετοχή του μοναδικού του μετόχου −υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος ΑΤΕ − σε αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου, ενώ απέβησαν άκαρπες οι προσπάθειες του ειδικού εκκαθαριστή του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος ΑΤΕ προς εξεύρεση επενδυτή".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ