Πώς θα βρείτε βοήθεια για τη ρύθμιση των χρεών σας χωρίς να πληρώσετε ούτε ένα ευρώ

Πώς θα βρείτε βοήθεια για τη ρύθμιση των χρεών σας χωρίς να πληρώσετε ούτε ένα ευρώ

Η ρύθμιση των χρεών που έχουν συσσωρευτεί είτε στην εφορία, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία είτε και στις τράπεζες δεν είναι πάντοτε εύκολη υπόθεση για να μπορεί να βρει κάποιος τη λύση χωρίς επαγγελματική βοήθεια. Όταν όμως κάποιος πνίγεται στα χρέη, είναι προφανές ότι δυσκολεύεται και στο να βρει τα χρήματα που απαιτούνται για να ζητήσει την αρωγή ενός επαγγελματία. Να όμως που υπάρχει λύση. Με μια απλή αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ο οφειλέτης, είτε για τα ατομικά του χρέη είτε για τα χρέη της επιχείρησής του, μπορεί ακόμη και να αποκτήσει έναν "φύλακα άγγελο" ο οποίος θα τον προστατέψει από την υποχρέωση. Βεβαίως, για να γίνουν όλα αυτά, θα χρειαστεί να απαρνηθεί του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου. Δηλαδή, η πλατφόρμα θα συλλέγει όλα τα στοιχεία για τα εισοδήματά του, για τα περιουσιακά του στοιχεία, για τις καταθέσεις του και φυσικά για το σύνολο των οφειλών του προς πάσας κατεύθυνση. 

Με την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα, ο οφειλέτης που θα θεωρηθεί ότι διαθέτει μεσαίο ή υψηλό κίνδυνο υπερχρέωσης, θα μπορεί να απευθυνθεί σε έναν ειδικό. Αυτός θα του κλείσει ραντεβού μέσα σε ένα 10ήμερο και θα του δώσει όλες τις συμβουλές που απαιτούνται προκειμένου να κάνει χρήση όλων των "εργαλείων" ρύθμισης των οφειλών που

προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Φυσικά, οι υπηρεσίες δεν χρεώνονται. Τα 52 γραφεία υποστήριξης που λειτουργούν ανά την χώρα, είναι δημόσια και λειτουργούν υπό την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στόχος, η αποφυγή της υπερχρέωσης και της δημιουργίας νέας γενιάς κόκκινων δανείων. Φαινόμενο που κυριάρχησε την τελευταία 10ετία καταδικάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε άγχος, ανασφάλεια και σε αρκετές περιπτώσεις και σε απώλεια περιουσιακών στοιχείων.

Πώς θα βρείτε βοήθεια

Το μυστικό είναι να γίνει η αίτηση στην πλατφόρμα

  • Για την εκκίνηση της αίτησης μηχανισμού έγκυρης προειδοποίησης, ο χρήστης (Αιτών) εισέρχεται στην Πλατφόρμα επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αιτών». O χρήστης (Αιτών) ανακατευθύνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα, όπου καλείται να καταχωρήσει τα διαπιστευτήρια (Όνομα χρήστη, Κωδικός) που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο TAXISnet.
  • Για την εκκίνηση της διαδικασίας, ο χρήστης (Αιτών) εισέρχεται στην αρχική οθόνη της Πλατφόρμας όπου και εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας. To μήνυμα αναφέρει: «Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι ένα από τα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης το οποίο μπορεί να εντοπίζει περιστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα καθώς και να επισημαίνει στον οφειλέτη την ανάγκη άμεσης αντίδρασης. Ο οφειλέτης, δύναται να υποβάλει αίτηση ένταξης στον ηλεκτρονικό μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών, τριών επιπέδων κινδύνου αφερεγγυότητας, χαμηλού-μετρίου-υψηλού, για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, η πλατφόρμα διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στο σημείο αυτό, ο χρήστης (Αιτών) επιλέγει «Συνέχεια»
  • Ο χρήστης (Αιτών) για τη δημιουργία αίτησης επιλέγει το πλήκτρο «Δημιουργία Αίτησης». Με την επιλογή του πλήκτρου «Δημιουργία Αίτησης» εμφανίζεται σχετικό παράθυρο στο οποίο ο χρήστης (Αιτών) καλείται να συναινέσει για την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου του. Για να συνεχίσει με τη διαδικασία, ο χρήστης (Αιτών) επιλέγει το πλήκτρο «Συμφωνώ». To περιεχόμενο του κειμένου στο οποίο συναινεί είναι το εξής: για την υπαγωγή στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών, θα λάβει χώρα αυτόματη αναζήτηση των στοιχείων ταυτοποίησής σας από τις βάσεις δεδομένων του μητρώου της φορολογικής διοίκησης (ΑΑΔΕ). Με την παρούσα αίτησή μου, παρέχω άδεια για την ως άνω ανάκτηση των στοιχείων. Η υποβολή της αίτησης ένταξης στον Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης Οφειλετών σύμφωνα με τον ν. 4738/2020 συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου καθώς και την αναζήτηση, πρόσβαση, συλλογή, επεξεργασία και διασταύρωση δεδομένων που με αφορούν και την ανάκτηση και επεξεργασία των δεδομένων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 29 του ν. 4738/2020. Η υποβολή της αίτησης ένταξης στον Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης οφειλετών σύμφωνα με τον ξ. 4738/2020 συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου ετησίως και για ένα διάστημα τριών ετών μετά την υποβολή της αίτησης»
  • Με την επιλογή του πλήκτρου «Δημιουργία Αίτησης» εμφανίζεται σχετικό παράθυρο στο οποίο ο χρήστης (Αιτών) καλείται να συναινέσει για την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου του. Για να συνεχίσει με τη διαδικασία, ο χρήστης (Αιτών) επιλέγει το πλήκτρο «Συμφωνώ». Ο χρήστης χρειάζεται να προβεί στην καταχώρηση του ΑΜΚΑ του. Στη συνέχεια ο χρήστης (Αιτών) μεταβαίνει στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας» όπου καταχωρεί την Ηλεκτρονική του Διεύθυνση στο σχετικό πεδίο. Για την ταυτοποίηση της Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης που έχει καταχωρηθεί, ο χρήστης (Αιτών) επιλέγει «Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης» επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο. Το σύστημα αποστέλλει αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον κωδικό επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί. Με την επιτυχή αποστολή του μηνύματος, εμφανίζεται το μήνυμα «Επιτυχία Αποστολής»
  • Σε περίπτωση που ο χρήστης (Αιτών) είναι Φυσικό Πρόσωπο, μεταβαίνει στην καρτέλα «Στοιχεία Οικογένειας» ώστε να καταχωρήσει τα στοιχεία της οικογένειάς του. Ο χρήστης (Αιτών) επιλέγει την οικογενειακή κατάσταση στο ομώνυμο πεδίο και έπειτα καταχωρεί τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς του στο πεδίο «Αριθμός Εξαρτώμενων Μελών». Για την οριστικοποίηση των στοιχείων του, ο χρήστης (Αιτών) επιλέγει το εικονίδιο «Οριστικοποίηση στοιχείων». Στο αναδυόμενο παράθυρο «Επιβεβαίωση Ενέργειας» που εμφανίζεται, ο χρήστης (Αιτών) επιλέγει το εικονίδιο «Ναι» για την επιβεβαίωση της ενέργειας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ