ΧΑ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 150.000 ομολογιών της CPLP Shipping

ΧΑ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 150.000 ομολογιών της CPLP Shipping

Από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €150.000.000, με την εγγύηση της εταιρίας «Capital Product Partners L.P.» 

H Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος, της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έως 150.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών της εταιρίας «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» (ISIN: GRC823121AB9), οι οποίες θα προκύψουν από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €150.000.000, με την εγγύηση της εταιρίας «Capital Product Partners L.P.», υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών, σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα έχουν γνωστοποιηθεί από τον Εκδότη.

Ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των ομολογιών της εταιρείας «ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.», από το Μέλος του ΧΑ «ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ