ΧA: 8 Ιουνίου η διαγραφή των μετοχών της Forthnet

 ΧA: 8 Ιουνίου η διαγραφή των μετοχών της Forthnet

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσής.

 

Σε συνέχεια της από 07.06.2021 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρείας "FORTHNET Α.Ε.", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν.3371/2005, οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσής του από την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ