Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για τα ομόλογα της CostaMare

 Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για τα ομόλογα της CostaMare

Δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των ομολόγων στο Χρηματιστήριο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 912η/12.5.2021 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας με την επωνυμία «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και την εγγύηση της «COSTAMARE INC.».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ