Μείωση στη συμμετοχή ξένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο τον Σεπτέμβριο

Μείωση στη συμμετοχή ξένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο τον Σεπτέμβριο
Οι Έλληνες επενδυτές, στο τέλος του μήνα, κατείχαν το 39,0% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α. Τον Σεπτέμβριο 2015, οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές 2,58 εκατ.

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων 2,41 εκατ. Οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν το 53,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 66,2% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Σεπτέμβριο 2014 είχαν πραγματοποιήσει το 64,7% των συναλλαγών). Η Αξία Συναλλαγών του Σεπτεμβρίου 2015 έφτασε τα 662,97 εκατ., σημειώνοντας πτώση 26,6% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 902,94 εκατ. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2014 που η αξία συναλλαγών ήταν 2.195,26 εκατ., σημειώθηκε πτώση 69,8%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Σεπτεμβρίου 2015 ήταν 30,13 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (43,00 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (99,53 εκατ.). Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Σεπτέμβριο 2015 ανήλθε στις 17.074 έναντι 21.016 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Σεπτέμβριο 2014 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 22.822). Τον Σεπτέμβριο 2015, δημιουργήθηκαν 804 Νέες Μερίδες Eπενδυτών έναντι 979 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 30,81 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 29,90 δισ., σημειώθηκε αύξηση 3,0%, ενώ, συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 61,12 δισ., σημειώθηκε μείωση 49,6%.