Αναπροσαρμόζεται ο Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας

Αναπροσαρμόζεται ο Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας
Την αναπροσαρμογή των παραμέτρων του Αυτόματου Μηχανισμού Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) για τις πρώτες τρεις ημέρες λειτουργίας του ελληνικού χρηματιστηρίου, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σημειώνεται ότι ως ΑΜΕΜ, ορίζεται η αυτόματη διακοπή της διαπραγμάτευσης ενός χρεογράφου και η διενέργεια Φάσης Δημοπρασίας για το συγκεκριμένο χρεόγραφο, όταν η τιμή της πράξης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, είναι εκτός προκαθορισμένων ορίων. Η πράξη που ενεργοποίησε τον μηχανισμό ΑΜΕΜ δεν εκτελείται.

Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα κατά τη Φάση Δημοπρασίας που ακολουθεί την προσωρινή διακοπή της διαπραγμάτευσης, να προσδιοριστεί η «αποτελεσματική» (efficient) τιμή του χρεογράφου.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ