Ε.Ε.: Θολό τοπίο το δίκτυο μικρών οίκων αξιολόγησης

Ε.Ε.: Θολό τοπίο το δίκτυο μικρών οίκων αξιολόγησης
Η ιδέα της δημιουργίας ενός δικτύου μικρών εταιρειών πιστοληπτικής αξιολόγησης, προκειμένου να σπάσει το μονοπώλιο των τριών μεγάλων οίκων, δεν είναι πραγματοποιήσιμη σε σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Σε σχετική έκθεσή της, η οποία δόθηκεστη δημοσιότητα, η Κομισιόν εξέτασε την ιδέα της δημιουργίας ενός δικτύου μικρών εταιρειών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας δεδομένων για τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση των αξιολογήσεων, τον σχεδιασμό και τη χρήση κοινών μεθοδολογιών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και των καλύτερων πρακτικών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως είναι οι εσωτερικοί έλεγχοι, η εκπαίδευση των επενδυτών, η επικοινωνία, οι μεθοδολογίες και οι διαδικασίες νομικής συμμόρφωσης.
Η έκθεση όχι μόνο προσδιορίζει μια σειρά από εμπόδια για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου εταιρειών αξιολόγησης, καθώς και ορισμένα προβλήματα που περιορίζουν το πιθανό πεδίο εφαρμογής μιας μορφής συνεργασίας, αλλά αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει υποστήριξη μεταξύ των εκπροσώπων της οικονομίας για τη δημιουργία, υπό τις παρούσες συνθήκες, οποιασδήποτε μορφής μικρότερων οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
Η έκθεση της Επιτροπής θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ