ΚΕΠΕ: Μειώθηκε ο δείκτης φόβου τον Ιούνιο

ΚΕΠΕ: Μειώθηκε ο δείκτης φόβου τον Ιούνιο

Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του

Σε πτώση οδηγήθηκε ο δείκτης φόβου τον Ιούνιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap.

Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV μειώθηκε τον Ιούνιο του 2024, φτάνοντας το 23,10% στις 28/6/2024 από 24,32% στις 31/5/2024 (Βλ. Διάγραμμα 2). Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη μειώθηκε, φτάνοντας το 25,68% τον Ιούνιο του 2024 από 25,83% τον Μάιο του 2024.

Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,18%. Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με διακυμάνσεις εντός του μήνα.

Σύνθετος Δείκτης Προήγησης

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Μάρτιο του 2024,2 ο ΣΔΠ σημείωσε άνοδο, σε συνέχεια της ανόδου της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, φτάνοντας σε νέο ανώτατο επίπεδο για το σύνολο της περιόδου εξέτασης. Η συνεχιζόμενη ευνοϊκή πορεία του ΣΔΠ αντανακλά την ενίσχυση των προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για βελτίωση των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών.

Σε αυτή τη βάση, θεωρείται ότι δεν επικρατούν οι όποιες δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στις πληθωριστικές πιέσεις και τους γεωπολιτικούς κινδύνους που επιμένουν. Για την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων, αναγκαία καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ. Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να προσφέρει επιπλέον πληροφόρηση αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ