Δείκτης φόβου: Αυξήθηκε η αβεβαιότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Απρίλιο

Δείκτης φόβου: Αυξήθηκε η αβεβαιότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Απρίλιο

Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά,

Ενίσχυση της αβεβαιότητας για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών προκύπτει από τους δύο δείκτες του ΚΕΠΕ για την τακτική παρακολούθηση της οικονομικής συγκυρίας.

Ειδικότερα, ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap. Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV αυξήθηκε τον Απρίλιο του 2024, φτάνοντας το 26,70% στις 30/4/2024 από 22,40% στις 28/3/2024 (Βλ. Διάγραμμα 2). Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη αυξήθηκε, φτάνοντας το 26,32% τον Απρίλιο του 2024 από 24,44% τον Μάρτιο του 2024.

KEPE.JPG

Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,23%. Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει αύξηση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με διακυμάνσεις εντός του μήνα.


Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Ιανουάριο του 2024, ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης (ΣΔΠ) σημείωσε άνοδο, σε συνέχεια της οριακής ανόδου της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, και παραμένει σε υψηλά επίπεδα για το σύνολο της περιόδου εξέτασης.

KEPE1.JPG

Η εν λόγω εξέλιξη ενισχύει τις ενδείξεις για ανάσχεση των πρόσφατων καθοδικών τάσεων του ΣΔΠ και μετάβαση σε πορεία ανόδου. Συνεπώς, αντανακλά ενίσχυση των προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για μια ενδιάμεση βελτίωση των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών. Σε αυτή τη βάση, θεωρείται ότι δεν επικρατούν οι όποιες δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στην αύξηση των γεωπολιτικών κινδύνων. Για την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων, αναγκαία καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ.

Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να προσφέρει επιπλέον πληροφόρηση αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ